Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zarząd Powiatu Kaliskiego uzyskał absolutorium i wotum zaufania za 2021 r.

Zarząd Powiatu Kaliskiego uzyskał absolutorium za 2021 r. Powiatowi Radni na XLVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która odbyła się 22 czerwca 2022 r. przyjęli uchwałę w tej sprawie większością głosów. Jednogłośnie przyjęto z kolei uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.

Wszystkie Komisje merytoryczne również zaopiniowały pozytywnie przedmiotowe sprawozdania. Radni po zapoznaniu się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz wnioskiem i uchwałą Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Zarządowi. Absolutorium zostało udzielone większością głosów, przy 13 głosach „za” i 7 głosach „przeciw”. Wcześniej przeprowadzono debatę nad raportem o stanie Powiatu Kaliskiego, po której Radni większością głosów, przy 13 głosach „za” i 7 głosach „przeciw” udzielili wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Kaliskiego.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje na ręce pana Starosty, dla całego Zarządu oraz pani Skarbnik, za pracę w 2021 roku.

"Bardzo serdecznie gratuluję całemu Zarządowi za udzielone absolutorium za pracę w 2021 roku. Był to bardzo trudny rok. Był to rok pandemii, kiedy dużo czasu poświęcaliśmy na ochronę zdrowia, był to także rok dużych inwestycji, rozliczenia tych inwestycji. Za całą tą wielką pracę, dzisiaj wyrażamy słowa uznania i gratulacje. Gratuluję także pani Skarbnik, wszystkie pozytywne opinie wszystkich komisji stałych a także regionalnej Izby Obrachunkowej świadczą o rzetelnej i trudnej niekiedy pracy. Dziękujemy za tą pracę - mówił Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz.

W imieniu całego Zarządu chciałbym podziękować za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Chciałbym podziękować całej załodze Starostwa Powiatowego, Wydziału Finansów, ale także naszych jednostek. Był to rzeczywiście trudny rok, ale urząd przez ten czas działał normalnie. Mieliśmy także nowe zadania, koordynowaliśmy szczepienia, pomagaliśmy służbie zdrowia. Dziękuję, także samorządom gminnym i samorządowi województwa za dobrą współpracę. Bardzo dziękuję - mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Na środowej Sesji Radni podjęli także uchwałę o udzieleniu dotacji w kwocie 7 000 zł. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, a konkretnie na konserwację i restaurację konfesjonału neogotyckiego z Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku. Radni udzielili także wsparcia finansowego dla wszystkich gmin z powiatu kaliskiego z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia i remonty strażnic ochotniczych straży pożarnych. Każda z gmin na ten cel otrzymała 12 000 zł.

Info/fot. Marta Wolarz