Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Komisje stałe Rady Powiatu Kaliskiego - 30 i 31 maja br.

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed LIX Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniach 30 i 31 maja 2023 roku.

Komisja Organizacyjno - Statutowa:

w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 1/0954/34/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2022 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2022 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:

w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 1/0954/34/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2022 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2022 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 1/0954/34/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2022 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2022 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 7:45 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Blizanów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Żelazków prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 6. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 1/0954/34/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 8. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2022 rok.
 9. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2022 rok.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 7.45 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2023 – 2030.
 6. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 1/0954/34/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją
  o stanie mienia i objaśnieniami.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 8. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2022 rok.
 9. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2022 rok.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Rewizyjna:

w dniu 31 maja 2023 roku (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z kontroli pn. "Kontrola realizacji inwestycji pn. : „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów - Goliszew w 2022".
 5. Przyjęcie protokołu z kontroli pn. "Kontrola wydatków związanych z delegacjami służbowymi. podróżami służbowymi oraz kosztów związanych z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Kaliszu za 2022 rok"
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kaliskiego za 2022 rok.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 1/0954/34/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją
  o stanie mienia i objaśnieniami.
 9. Zapoznanie się z opiniami Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 10. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Zespoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej związanych z realizacją budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok.
 11. Dyskusja - wypracowanie opinii dotyczącej:
 1. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 2. sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2022 rok.

12. Wniosek i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok.

13. Sprawy bieżące.

14. Zamknięcie posiedzenia.