Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Kaliskiego - 12 grudnia 2023 r.

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się w dniu 12 grudnia 2023 roku.

I. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
w dniu 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0951/580/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok.
5. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0952/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2024 rok.
6. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0957/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
9. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Organizacyjno-Statutowa:
w dniu 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0951/580/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok.
5. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0952/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2024 rok.
6. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0957/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
9. Rozpatrzenie wniosków o nadanie Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”.
10. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:
w dniu 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0951/580/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok.
5. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0952/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2024 rok.
6. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0957/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
9. Zapoznanie się z informacją na temat przebiegu współpracy międzynarodowej Powiatu Kaliskiego za rok 2022.
10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych przez Powiat Kaliski za rok 2022.
11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą współpracy oraz realizowanych projektów w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej za rok 2022.
12. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
13. Sprawy bieżące.
14. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:
w dniu 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0951/580/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok.
5. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0952/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2024 rok.
6. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0957/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
9. Zapoznanie się z informacją KRUS na temat działalności placówki terenowej w Kaliszu.
10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności spółek wodnych na terenie Powiatu Kaliskiego.
11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą bieżących działań związanych z ochroną środowiska prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
12. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
13. Sprawy bieżące.
14. Zamknięcie posiedzenia.

V. Komisja Rewizyjna:
w dniu 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 12:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z kontroli nt. Kontrola realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały” w 2022.
5. Przyjęcie protokołu z kontroli nt. Kontrola stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w 2022 roku.
6. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0951/580/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok.
7. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0952/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2024 rok.
8. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0957/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
11. Opracowanie rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie posiedzenia.

VI. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:
w dniu 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 13:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0951/580/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok.
5. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0952/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2024 rok.
6. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO-1/0957/76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
7. Zapoznanie się z opiniami Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego dotyczącymi projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
10. Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego dotyczące przekazania opinii Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2030.
11. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie posiedzenia.