Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Uhonorowano osoby zasłużone dla Powiatu Kaliskiego w roku 25-lecia samorządu powiatowego

Święto Powiatu Kaliskiego połączone z 25-leciem samorządu powiatowego odbyło się w minioną sobotę, 3 lutego 2024 roku w Hali Widowiskowo - Sportowej w Liskowie. Licznie przybyłych gości powitał Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz. Był to czas podsumowań, podziękowań oraz gratulacji. Uhonorowano łącznie 46 osób, w tym nadano Medale "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego", tytuły - Osobowość i Przyjaciel Powiatu, a także doceniono tych, którzy przez 25 lat pracowali dla samorządu powiatowego.

Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą nr LXVII/592/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku nadała Medal Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego w uznaniu za pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego oraz za działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i promocję powiatu kaliskiego:

- Pani Barbarze Włodarczyk, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiszynie,

- Panu Józefowi Podłużnemu, Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie,

- Panu Marianowi Kasperskiemu, byłemu Sekretarzowi i Zastępcy Wójta Gminy Brzeziny.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą nr 2129/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku nadał Honorowy tytuł „Osobowość Powiatu Kaliskiego”:

 - Bolesławowi Bazanowi w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz gospodarki wodnej regionu oraz dla rozwoju samorządu terytorialnego powiatu kaliskiego;

- Robertowi Bielawskiemu w uznaniu za upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocję powiatu kaliskiego;

- Remigiuszowi Marczyńskiemu w uznaniu za osobiste zaangażowanie i pracę na rzecz wyposażenia izby tradycji oraz udział w rekonstrukcjach historycznych w powiecie kaliskim;

- Damianowi Michalakowi w uznaniu za innowacyjne działania w dziedzinie produkcji zielonego wodoru oraz pracę w zakresie promocji odnawialnych źródeł energii w powiecie kaliskim;

- Przemysławowi Olkowi w uznaniu  za pracę artystyczną oraz działalność na rzecz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w powiecie kaliskim;

- Przemysławowi Pietrzakowi w uznaniu za upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, promocję zdrowego trybu życia oraz pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego powiatu kaliskiego;

- Henrykowi Strzeleckiemu w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz klubu sportowego, upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocję powiatu kaliskiego;

- Robertowi Wardęckiemu w uznaniu za wieloletnią opiekę duszpasterską, działalność charytatywną oraz pracę na rzecz rozwoju społecznego mieszkańców parafii Brzeziny.

  

Zarząd Powiatu Kaliskiego  uchwałą nr 2128/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku  nadał Honorowy tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego”:

- Annie Marii Gałczyńskiej w uznaniu za propagowanie działań na rzecz rozpowszechniania kultury tradycyjnej i regionalnej oraz starania dla zachowania dziedzictwa kulturowego ziemi kaliskiej;

- Bożenie Lazarek w uznaniu za wieloletnią pracę dydaktyczną oraz edukacyjną dzieci i młodzieży w powiecie kaliskim;

- Grażynie Misiak  w uznaniu za podejmowanie wielu inicjatyw dla lokalnej społeczności oraz pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego powiatu kaliskiego;

- Grażynie i Ryszardowi Bronsiom  w uznaniu za działalność społeczną oraz pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w powiecie kaliskim;

- Stanisławowi Bukowieckiemu w uznaniu za działalność społeczną oraz pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w powiecie kaliskim;

- Henrykowi Jareckiemu w uznaniu za wieloletnie wsparcie, dzielenie się  wiedzą i doświadczeniem oraz pracę na rzecz gospodarki leśnej w powiecie kaliskim;

- Edycie i Piotrowi Królom w uznaniu za promocję ogrodnictwa i produkcji ekologicznej, a także działalność edukacyjną dzieci i młodzieży oraz promocję powiatu kaliskiego;

- Bogdanowi Marszałowi w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju ochotniczych straży pożarnych w powiecie kaliskim oraz rozwoju gospodarczego powiatu kaliskiego;

- Wiktorowi Piętce w uznaniu za wieloletnią pracę w zakresie projektowania i nadzorowania inwestycji drogowych oraz doradztwa w zakresie budowy dróg  i mostów; 

- Urszuli i Zbigniewowi Rychterom w uznaniu za pracę na rzecz rozwoju gospodarczego, wsparcia samorządu terytorialnego powiatu kaliskiego oraz za działalność społeczną;

Pawłowi Walisiowi w uznaniu za wieloletnią pracę dydaktyczną oraz edukacyjną dzieci i młodzieży oraz pracę na rzecz rozwoju ochotniczych straży pożarnych w powiecie kaliskim;

- Polskiemu Towarzystwu Historycznemu - Oddział w Kaliszu  w uznaniu za działalność mającą na celu pogłębianie wiedzy historycznej wśród mieszkańców powiatu kaliskiego, działalność naukową i wydawniczą popularyzującą historię ziemi kaliskiej.

Władze Powiatu Kaliskiego w jubileuszowym roku 25-lecia przywrócenia na mapę administracyjną Polski samorządu powiatowego wyraziły wdzięczność i uznanie Pracownikom Starostwa Powiatowego oraz Samorządowcom Powiatu Kaliskiego, którzy łącznie przez 25 lat poświęcili się tworzeniu i rozwijaniu struktur samorządowych Ziemi Kaliskiej. Radni podjęli w tej kwestii uchwałę Nr LXVIII/629/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego wdzięczność i uznanie dla osób, które łącznie przez 25 lat poświęciły się tworzeniu i rozwijaniu struktur samorządowych Ziemi Kaliskiej, wyróżniając następujące osoby:

Samorządowcy 25 – lecia:

Alicja Łuczak, Maria Krawiec, Dorota Karpieko, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Mieczysław Łuczak, Janusz Nowak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Sławomir Musioł, Benedykt Owczarek, Zbigniew Słodowy, Jan Adam Kłysz.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kaliszu:

Arleta Janicka, Urszula Jędrusiak, Renata Kołacińska, Katarzyna Łuczak, Danuta Miller, Marzanna Malisz, Beata Odziemska, Robert Garncarek, Sławomir Jerzak, Leszek Sarzyński.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Liskowa pod batutą Mariusza Trzcińskiego. Zagrała także Kapela i Zespół Liskowianie, wystąpiły mażoretki Ekspresja oraz grupa taneczna Promyczki działająca przy GOK w Liskowie.
Zwieńczeniem Święta Powiatu Kaliskiego był wspaniały koncert Mateusza Ziółko, którzy zagrał wraz Big Bandem po Godzinach. To była wyjątkowa uczta muzyczna.
 
Dziękujemy naszym Współorganizatorom i Sponsorom, za wszelką pomoc i za wsparcie finansowe, za przekazane produkty oraz przygotowane dania oraz przygotowany poczęstunek. Dziękujemy pani Marii Krawiec Wójt Gminy Lisków oraz pracownikom Gminy Lisków, pani Elżbiecie Aleksander - Dyrektor GOK oraz pracownikom GOK w Liskowie, pani Monice Prętczyńskiej i jej zespołowi . Dziękujemy firmom oraz członkom Szlaku Kulinarnego Kaliskie Smaki.

 

Info: Marta Wolarz

Fot. Natalia Skweres