Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego - 11 czerwca br.

Informacja o terminie i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się w dniu 11 czerwca 2024 rok.

Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem w dniu 11 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 1/0954/53/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.
 4. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2023 rok.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego w dniu 11 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 1/0954/53/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.
 4. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2023 rok.
 7. prawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 11 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 1/0954/53/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.
 4. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2023 rok.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji w dniu 11 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 1/0954/53/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.
 4. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2023 rok.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Komisja Rewizyjna w dniu 11 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.
 5. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 1/0954/53/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.
 6. Zapoznanie się z opiniami Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego dotyczącymi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 7. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Zespoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej związanych z realizacją budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.
 8. Dyskusja - wypracowanie opinii dotyczącej:
  1. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.
 9. Wniosek i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.
 10. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie posiedzenia.