Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 27 czerwca 2024 r.

Informacja o terminach i porządkach posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed III Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 27 czerwca 2024 roku.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 08:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powołania Członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na kadencję w latach 2024-2028.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2027”.
6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 09:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie delegowania Radnych Powiatu Kaliskiego do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kaliskiego do projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych”.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żelazków na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków”.
7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kaliskiego do projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych”.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żelazków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków”.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031.
9. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie posiedzenia.