25 lat Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 października 2015

Obchody 25 – lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego odbyły się na hali sportowej przy gimnazjum w Koźminku, w piątek 16 października. Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań samorządowcom, którzy przez te 25 lat wykonali ogrom pracy na rzecz rozwoju Gmin Powiatu Kaliskiego. W spotkaniu udział wzięli wszyscy byli i obecni wójtowie gmin, przewodniczący rad gminnych, sołtysi wsi oraz przedsiębiorcy z terenu powiatu. Gospodarze obchodów w osobach Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Wójta Gminy Koźminek Andrzeja Miklasa serdecznie powitali zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Parlamentarzyści Józef Racki, Leszek Aleksandrzak i Jan Dziedziczak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz władze Miasta Kalisza Wiceprezydent  Piotr Kościelny i Wiceprzewodniczący Rady Edward Prus.

Po powitaniu gości nastąpiła projekcja filmu pt. “25 – lecie samorządności w Powiecie Kaliskim” prezentująca proces przemian, które zachodziły w każdej gminie na przestrzeni tych 25 lat. Temat ten został szczegółowo rozwinięty podczas prezentacji przygotowanej przez Macieja Kozika z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych zatytułowanej „Geneza Samorządu Terytorialnego”.

Historia samorządu terytorialnego była również poruszana podczas wystąpienia Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Wójta Gminy Koźminek Andrzeja Miklasa. Gospodarze uroczystości mówili o idei prawdziwej samorządności, którą widać w działaniach i decyzjach podejmowanych przez władze samorządowe stawiające na ciągły, stabilny i zrównoważony rozwój. Idee widać także w ilości środków przeznaczanych na inwestycje, kilometrach wyremontowanych dróg, termomodernizacji szkół czy budowie nowych kompleksów sportowych. Zdaniem gospodarzy uroczystości wszystkie te przedsięwzięcia nie były by możliwe gdyby nie racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych.

-Reforma samorządowa jest najbardziej udaną reformą. To tutaj na dole widać jak najlepiej wydatkować środki pozyskiwane z zewnątrz i jakie są potrzeby. To my w naszych małych ojczyznach inwestujemy w drogi przyciągany inwestorów dbamy o współpracę i partnerstwa na wszystkich trzech szczeblach samorządów. Ta współpraca przynosi znakomite efekty- mówił starosta kaliski Krzysztof Nosal.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Przewodniczącego Rady Powiatu Mieczysława Łuczaka Nagród Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego za zasługi z okazji 25 – lecia Samorządu Terytorialnego.

Osoby nagrodzone :

- Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

- Pan Omar Saoudi – koordynator współpracy Polski z Afryką Północna, pomysłodawca i współtwórca Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

- Pan Jan Kolański – Prezes Zarządu Grupy “Colian Holding S.A.”

- Pan Józef Podłużny – Wójt Gminy Godziesze Wielkie

- Pani Alicja Jędrasiewicz – Zastepca Wójta Gminy Godziesze Wielkie

- Pan Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny

- Pan Mirosław Juszczak – Wieloletni Wójt Gminy Szczytniki

- Pan Andrzej Kupaj – Wieloletni Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki

- Pan Jerzy Matuszewski – Wójt Gminy Mycielin

- Pan Mirosław Skalski – Przewodniczący Rady Gminy Mycielin

- Pani Maria Krawiec – Wójt Gminy Lisków

- Pan Andrzej Miklas – Wójt Gminy Koźminek

- Pan Henryk Muszyński – Zastepca Wójta Gminy Koźminek

- Państwo Grażyna i Jerzy Wałęsa – właściciele firmy ROLMAX

- Państwo Jolanta i Bogdan Kozaneccy – właściciele sieci sklepów LEWIATAN

- Pan Hieronim Kasprzak – Wieloletni Wójt Gminy Ceków Kolonia

- Pan Józef Bryła – Wieloletni Przewodniczący Rady Gminy Koźminek

- Pan Stanisław Urbaniak – Wieloletni Wójt Gminy Blizanów

- Pan Kajetan Przybyła – właściciel firmy ADMAT

- Bolesław Macke – właściciel firmy ASO w Opatówku

Część artystyczna obchodów przygotowana została przez młodych artystów z gminy Koźminek. Zespół “Słoneczka” pod kierownictwem Małgorzaty Nawrockiej zaprezentował inscenizację taneczną zatytułowaną "Metamorfoza". Na scenie wystapiła również solistka- Ewelina Zajdel uczennica klasy VIa. W Jej wykonaniu  pełna emocji etiuda taneczna do utworu Emilie Ssude " READ ALL ABOUT IT.  Na zakończenie goście powitali dziewczęta z klasy III  Maję Kasprzak i Natalię Szkudlarek, które  na ostatnim festiwalu piosenki ludowej w  Kaliszu  za scenkę pt. "Dziad " otrzymały I miejsce.

Po występie artystycznym na scenę zaproszono wszystkich byłych i obecnych Wójtów oraz Przewodniczących Rad Gminnych, którzy otrzymali podziękowania za wkład i zaangażowanie w rozwój samorządu. Jak mówił Starosta Kaliski pamiątkowe statuetki były wyrazem ogromnego szacunku dla ludzi, którzy swoja ciężką pracą sprawili, że dziś możemy z dumą świętować 25 lat odrodzonego samorządu terytorialnego. Swoje podziękowania odebrali także wszyscy sołtysi z terenu powiatu, którzy mieli swoich reprezentantów w osobach :

-         Pani Małgorzata Jerz – Sołtys Wsi Janków Pierwszy reprezentująca Gminę Blizanów

-         Pan Andrzej Hewiński – Sołtys Wsi Brzeziny reprezentujący Gminę Brzeziny

-         Pan Mieczysław Kaczmarek – Sołtys Wsi Kuźnica reprezentujący Gminę Ceków Kolonia

-         Pan Andrzej Przerwa – Sołtys Wsi Rafałów reprezentujący Gminę Godziesze Wielkie

-         Pan Sławomir Wróbel – Sołtys Wsi Dąbrowa reprezentujący Gminę Koźminek

-         Pan Tadeusz Maciejewski – Sołtys Wsi Józefów reprezentujący Gminę Lisków

-         Pani Janina Woźniak – Sołtys Wsi Zamęty reprezentująca Gminę Mycielin

-         Pan Antoni Gryczyński – Sołtys Wsi Borów poprzedniej kadencji reprezentujący Gminę Opatówek

-         Pan Sławomir Kwaśniewski – Sołtys Długiej Wsi Pierwszej reprezentujący Gminę i Miasto Stawiszyn

-         Pan Zbigniew Paszkowski – Sołtys Wsi Iwanowice reprezentujący Gminę Szczytniki

-         Pan Edmund Płucienniczak – Sołtys Wsi Helenów reprezentujący Gminę Żelazków

Na zakończenie uroczystości w związku z przejściem na emeryturę oraz zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Wójt Gminy Koźminek Andrzej Miklas wręczyli kwiaty oraz podziękowania Pani Barbarze Fibingier za wkład w rozwój kultury Powiatu Kaliskiego.

 Tekst/Foto : M. Kraszkiewicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie