Zarząd Powiatu Kaliskiego z absolutorium i wotum zaufania za 2019 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2020

Po raz 23. powiatowi Radni obradowali na Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która tym razem ze względów bezpieczeństwa odbyła się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Podczas środowej Sesji Zarząd Powiatu Kaliskiego uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok.

Powiatowi radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za miniony rok i jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego. Również wszystkie Komisje merytoryczne zaopiniowały pozytywnie przedmiotowe sprawozdania. Radni po zapoznaniu się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz wnioskiem i uchwałą Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Zarządowi. Absolutorium zostało udzielone większością głosów przy 13 głosach „za” i 5 głosach „przeciw”. Przeprowadzono również debatę nad raportem o stanie Powiatu Kaliskiego, po której Radni większością głosów przy 13 głosach „za” i 5 głosach „przeciw” udzielili wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Kaliskiego.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje na ręce Pana Starosty, dla całego Zarządu, za pracę w 2019 roku.

„W imieniu Zarządu chciałby podziękować za to głosowanie, za słowa Przewodniczącego, zarówno tym którzy głosowali za, również za wszystkie wypowiedzi. Staramy się na co dzień pracować tak, aby ten powiat rozwijał się jak najlepiej . To co Państwo uchwalacie w formie uchwał i przekazujecie do realizacji Zarządu, staramy się, aby było jak najlepiej wykonywane. Liczę na współpracę, bo pracujemy wspólnie na rzecz mieszkańców” - mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Na sesji Radni podjęli również 4 uchwały, w konsekwencji których  do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego wydelegowano Radnych Powiatu Kaliskiego – Dariusza Korczyńskiego i Wincentego Nowaka, zdecydowano o założeniu Branżowej Szkoły II Stopnia w Liskowie, a także zmieniono budżet powiatu na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę finansową.

 Info/foto Marta Wolarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie