"Przyroda w obiektywie" młodych przyrodników z powiatu kaliskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2014

W dniu 25 czerwca 2014 r. w Leśnym Centrum Edukacyjnym "Las Winiarski" w Kaliszu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Przyroda w obiektywie" oraz uroczyste podsumowanie trzeciego roku działalności kół młodych przyrodników z powiatu kaliskiego. Starosta Kaliski Krzysztof Nosal wręczył nagrody i podziękowania dla młodych przyrodników.

Na konkurs "Przyroda w obiektywie", który skierowany był do kół młodych przyrodników, wpłynęły ogółem 84 prace, 32 autorów. Do ostatecznej oceny zakwalifikowano 67 prac, 29 autorów. Fotografie miały ukazywać bogactwo flory i fauny powiatu kaliskiego.

Podczas spotkania nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu wręczyli Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Jan Bartczak – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Tomasz Marszał – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

 

Nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie konkursu otrzymała praca pt."Lot kolibra polskiego", Ignacego Jankowskiego z Gimnazjum w Piotrowie.

Pozostałe wyniki konkursu fotograficznego przedstawiały się następująco:

Kategoria: Szkoły podstawowe

I miejsce: "Rusałka Pawik"", Justyna Juszczak - Szkoła Podstawowa w Saczynie

II miejsce: "Motylek", Piotr Przepiórka - Szkoła Podstawowa w Saczynie

III miejsce: "Kolczasty gość", Paulina Baraniecka - Szkoła Podstawowa w Stawiszynie

Kategoria: Szkoły gimnazjalne

I miejsce: "W jesiennym kontraście", Katarzyna Żeglicka - Gimnazjum w Szczytnikach

II miejsce: "Bocian biały w locie", Yan Mucha - Gimnazjum w Piotrowie

III miejsce: "Pajączki", Gabriela Błaszczyk - Gimnazjum w Piotrowie

Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce: nie przyznano

II miejsce: nie przyznano

III miejsce: nie przyznano

Wyróżnienia:

"Barczatka", Gabriela Błaszczyk - Gimnazjum w Piotrowie

"Odpoczynek Rudzika", Ignacy Jankowski - Gimnazjum w Piotrowie

"Siedmiokropka na liściastym leżaku", Katarzyna Żeglicka - Gimnazjum w Szczytnikach

"Biesiada sikor", Kacper Mroziński - Gimnazjum w Szczytnikach

"Skąpany w pyłku", Paulina Woźniak - Gimnazjum w Szczytnikach

"Bocian król łąk", Szymon Łucyk - Szkoła Podstawowa w Stawiszynie

"Ruda kitka", Paulina Baraniecka - Szkoła Podstawowa w Stawiszynie

"Piskle", Piotr Przepiórka - Szkoła Podstawowa w Saczynie

"Muchomor", Zuzanna Drużbiak - Szkoła Podstawowa w Saczynie

 

"Bardzo cieszy nas fakt, że dzieci i młodzież, członkowie kół młodych przyrodników zauważają piękno otaczającej nas przyrody, potrafią na swoich zdjęciach uchwycić i pokazać to bogactwo, szczególnie, że są to ciekawe okazy zwierząt i roślin z powiatu kaliskiego. Dzisiaj edukacja ekologiczna ma ogromne znaczenie, a Wy interesujecie się przyrodą, dbacie o środowisko, z zaangażowaniem włączacie się w działalność kół młodych przyrodników i to się chwali"– mówił Starosta Kaliski.

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz Mirosław Niczyporuk przybliżył uczestnikom spotkania działalność Leśnego Centrum Edukacyjnego "Las Winiarski" zachęcając tym samym miłośników przyrody do odwiedzania ścieżek edukacyjnych, rezerwatów przyrody i szlaków turystycznych znajdujących się na terenie powiatu kaliskiego. Następnie pani Anna Sulewska pracownik Nadleśnictwa Kalisz oprowadziła opiekunów i laureatów konkursu po specjalnie zagospodarowanym w elementy edukacyjne lesie o powierzchni około 2 ha. Jak mogli zobaczyć młodzi przyrodnicy teren przy Centrum wyposażony jest w wiatę, miejsce na ognisko oraz drewniane instalacje o tematyce przyrodniczej, gdzie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zielonych lekcjach. Bezpośrednio obok tego terenu przebiega ścieżka edukacyjna, na której ustawione są tablice dydaktyczne.

"Program kształtowania postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie kół młodych przyrodników w szkołach na terenie powiatu kaliskiego", realizowany jest od 2011 roku przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu przy współudziale Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. W programie obecnie uczestniczy 17 szkół z terenu powiatu kaliskiego w tym 11 szkół podstawowych, 4 szkoły gimnazjalne, 2 szkoły ponad gimnazjalne. Koła młodych przyrodników aktywnie włączają się w różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. W tym roku szkolnym uczniowie m.in. wzięli udział w zajęciach z zakresu rozpoznawania i oznaczania drzew oraz innych przedstawicieli świata roślin, porządkowali parki wiejskie i przyszkolnych, opiekowali się ptakami i ich siedliskami, propagowali segregację odpadów oraz zbieranie odpadów niebezpiecznych. Koła młodych przyrodników chętnie włączają się w akcje "Sprzątanie świata", oraz "Grabienie liści kasztanowców". W ramach opracowanych przez koła młodych przyrodników projektów zorganizowano II Konkurs Piosenki Ekologicznej w Liskowie oraz projekt "Meteo-Fenologiczny cud - czyli w kropli deszczu, promieniach słońca roślinność kwitnąca" - II etap.

Oprac. J. Bartczak/M. Wolarz

Fot. M. Wolarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

  "Przyroda w obiektywie" młodych przyrodników z powiatu kaliskiego

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie