28 lipca – 150. rocznica urodzin ks. Wacława Blizińskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lipca 2020

W 2020 roku przypada 150. rocznica urodzin oraz 120 rocznica przybycia księdza Blizińskiego do Liskowa. Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz wzięli udział w uroczystościach związanych ze 150.rocznicą. urodzin ks. Wacława Blizińskiego. Uroczyste obchody rozpoczęto od zapalenia zniczy na grobie Prałata, następnie złożono kwiaty przy pomniku znajdującym się przed Kościołem pw. Wszystkich Świętych w Liskowie. Na zaproszenie Wójt Gminy Lisków Marii Krawiec w uroczystościach wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele organizacji z terenu gminy Lisków oraz mieszkańcy. 

Uczestnicy uroczystości odwiedzili również wystawę poświęconą księdzu Prałatowi w Regionalnej Izbie Pamięci Gminy Lisków, a także mogli obejrzeć specjalnie przygotowany film o Jego życiu i działalności.

Ksiądz Wacław Bliziński to wybitna postać, o niebagatelnym znaczeniu dla rozwoju spółdzielczości w Liskowie, dla wielkopolskiej kultury, historii, polityki, socjalizacji, ekonomii.  W styczniu 1900 roku, czyli dokładnie 120 lat temu, do tej małej, wówczas podupadającej wioski jaką był Lisków, przybyła postać niezwykła - Ksiądz Wacław Bliziński. Ten jeden człowiek tchnął w ludzi nadzieję, przywrócił wiarę w dobre jutro, zaszczepił myśl współdziałania. Postawiony wobec wyzwań nie tylko misyjnych, ale także ekonomicznych, stworzył z Liskowa ośrodek spółdzielczości i oświaty, emanujący na całe województwo a nawet cały kraj. Tak spektakularny rozwój Liskowa dokonał się zarówno dzięki jego zdolnościom przywódczym, ale przede wszystkim dzięki jego wierze w lokalną społeczność. Spośród licznych polskich kapłanów, którzy poświęcili się pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, żaden chyba do dziś nie cieszy się tak powszechnym uznaniem jak ks. Wacław Bliziński z Liskowa. Lisków dzięki inicjatywom ks. Blizińskiego, a przede wszystkim umiejętnemu stymulowaniu przez niego lokalnej społeczności, zyskał miano wsi wzorowej. Do tego stopnia, że stał się w okresie dwudziestolecia międzywojennego miejscem licznych wycieczek z kraju, a nawet z zagranicy, odwiedzających niedużą miejscowość w powiecie kaliskim po to, by zapoznać się z funkcjonowaniem tego fenomenu, podpatrzeć i być może przenieść na własny grunt rozwiązania tam wprowadzane. Po przybyciu do Liskowa rozpoczął dzieło swojego życia. W 1902 r. utworzył pierwszą liskowską placówkę spółdzielczą – Spółkę Rolniczo-Handlową „Gospodarz”. Do 1914 r. z jego inicjatywy powstały kolejne instytucje, m.in. Kasa Drobnego Kredytu, Dom Ludowy i Szkoła Rolnicza, a w 1916 r. gimnazjum, przekształcone w 1921 r. w Seminarium Nauczycielskie. Po odzyskaniu niepodległości utworzył w Liskowie m.in. Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową, Zawodową Szkołę Żeńską, sierociniec, szpital, ośrodek zdrowia, straż ogniową, bibliotekę, teatr ludowy. Z jego inicjatywy ukazywało się też czasopismo „Liskowianin”. W okresie międzywojennym był m.in. posłem do Sejmu Ustawodawczego (1918-22), a od 1938 r. – z nominacji prezydenta Ignacego Mościckiego – senatorem; pełnił wiele funkcji o charakterze samorządowym (m.in. marszałka Sejmiku Samorządowego w Poznaniu od 1938 r.). Zmarł w 1944 r. w Częstochowie, w 1947 r. jego prochy przeniesiono do Liskowa.

 

Info/fot. Marta Wolarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie