Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zarząd Powiatu Kaliskiego przyznał nagrody w dziedzinie kultury.

Uchwałą nr 736/2020 z dnia 9 września 2020 r.  Zarząd Powiatu Kaliskiego przyznał nagrody finansowe oraz honorowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2019 rok. To wyjątkowe wyróżnienia, które mają na celu uhonorowanie działających na terenie powiatu kaliskiego osób, pracowników instytucji kultury, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i twórców ludowych za ich pracę, wkład i zaangażowanie w ogólnie pojętą działalność kulturalną.

W poprzednich latach statuetki wręczane były podczas organizowanego Spotkania z Kulturą, które w tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną nie odbędzie się. Nagrody zostaną wręczone indywidualnie poszczególnym wyróżnionym przez władze powiatu kaliskiego oraz włodarzy gmin, którzy byli wnioskodawcami.

 Nagrody honorowe przyznano:

- Alicji Sobczak - Kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP w Blizanowie,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej.

 Pani Alicja Sobczak od 1 stycznia 2019 r. pracuje jako Kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP w Blizanowie. Wcześniej była muzykiem tejże Orkiestry. Będąc absolwentką Akademii Muzycznej im. J. Paderewskiego w Poznaniu w specjalności dyrygentura orkiestr dętych potrafi profesjonalnymi metodami szkolenia zachęcić młodzież do udziału w Orkiestrze dbając o wysoki pozom artystyczny i ciekawy repertuar wykonywanych przez Orkiestrę utworów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłokini Wielkiej jest jednostką z wieloletnią tradycją. Oprócz statutowej działalności ochrony ludności przed zagrożeniami dużą rolę odgrywa w jej działalność upowszechnianie i ochrona kultury na terenie gminy Opatówek. Jednostka jest inspiratorem i realizatorem wielu inicjatyw  kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności. Przy OSP działa Orkiestra Dęta, która powstała w 1923 roku. Orkiestra reprezentuje Gminę i Powiat na licznych konkursach i przeglądach orkiestr  dętych odnosząc wiele sukcesów.

 

Nagrody finansowe w kwocie każda po 1000 zł.  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2019 rok otrzymali:

- Paulina Wróblewska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie,

- Zbigniew Witkowski – Członek Kapeli Ludowej „Brzeziny”,

- Maria Przybył - Bilska- Kierownik Zespołu Pieśni Brzezinianki,

- Jadwiga Moras – wieroszpisarka,

- Izabela Drzewiecka – malarka,

- Paweł Grabowski - Prezes Orkiestry Dętej OSP Iwanowice,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kakawie Kolonii,

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Liskowie z Prezesem Janem Domagałą,

- Zespół Folklorystyczny  „Liskowianie” wraz z Elżbietą Aleksander,

- Zespół Folklorystyczny „Korzeniewianki”,

- Zespół Folklorystyczny „Kalina” z Blizanowa,

- Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku,

- Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków.

 Pani Paulina Wróblewska od 1 września 2014 r. pracuje jako dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie. Wcześniej przez ponad 8 lat była instruktorem GOK w Blizanowie. Od samego początku pracy Pani Paulina wyróżniała się profesjonalnym podejściem do swoich obowiązków, dużą aktywnością oraz kreatywnością, które skutkowały pozytywnymi zmianami w Bibliotece po objęciu przez nią stanowiska Dyrektora. Jej działalność miała również wpływ na wzrost zainteresowania czytelnictwem, co skutkowało znaczącym poszerzeniem grona użytkowników biblioteki. Pani Paulina Wróblewska zajmuje się również promocją Gminy Blizanów: redaguje stronę internetową Gminy, pisze teksty, wykonuje dokumentację fotograficzną oraz prowadzi działalność kulturotwórczą wśród dzieci i dorosłych organizując konkursy, warsztaty i wystawy, spotkania autorskie i promujące książki.

 Pan Zbigniew Witkowski od 2015 roku jest członkiem Kapeli Ludowej Brzeziny i gra w niej na skrzypcach. Wraz z Kapelą oraz indywidualnie jako skrzypek zdobył wiele nagród za swoją działalność artystyczną. Do najważniejszych w ostatnich latach można zaliczyć:  w 2017 r. podczas Spotkania z Folklorem w Sieradzu - jedna z siedmiu równorzędnych I nagród dla Kapeli oraz III nagroda dla Kapeli i II indywidualnie dla Pana Witkowskiego na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Dziekanowicach. W 2018 r. I miejsce indywidualnie w kategorii instrumentalista skrzypce i II miejsce dla Kapeli  podczas Wojewódzkiego Przeglądu Folklorystycznego w Szreniawie, a w 2019 r. II nagroda z Kapelą na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 Pani Maria Przybył - Bilska od 1997 r., czyli od początku   powstania Zespołu jest jego kierownikiem i czynną  śpiewaczką. Od chwili powstania Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach i uczestniczy czynnie we wszystkich wydarzeniach kulturalnych Gminy Brzeziny. Brał również udział w wielu uroczystościach na terenie powiatu kaliskiego  oraz na terenie województwa wielkopolskiego, kraju oraz poza jego granicami. Zespół w czasie swojej działalności pod kierownictwem Pani Marii Przybył - Bilskiej zdobył wiele nagród i wyróżnień.W ostatnich latach zdobył m.in.: w 2017 r. jedną z trzechI nagród na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Dziekanowicach, w 2018 r. wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Szreniawie k/Poznania oraz II nagrodę na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. Ponad dwudziestoletnia działalność Zespołu oraz zdobywanie od samego początku nagród za występy nie byłaby możliwa gdyby nie kierownictwo, zaangażowanie i czynny udział w występach Pani Marii Przybył - Bilskiej, która śpiewem i tradycją ludową fascynowała się od najmłodszych lat.

 Panią Jadwigę Moras z domu Martuzalska to mieszkanka Nowych Prażuch w gm. Ceków-Kolonia. Jest lokalną wierszopisarką. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczęła 15 lat temu. W swoich utworach porusza tematy związane z najbliższym otoczeniem  - wsią, pięknem przyrody oraz osobiste refleksje na temat życia. Jej poezja przepełniona jest umiłowaniem przyrody i ludzi, patriotyzmem i religijnością. W 2019 r. został wydany tomik poezji pt. „Wiersze zrodzone na cekowskiej ziemi”, w której opublikowano m.in. wiersze Pani Jadwigi Moras.

 Pani Izabela Drzewiecka zajmuje się malarstwem akrylowym, olejnym i akwarelą. Jej prace znajdują si w zbiorach prywatnych w Polsce i na świecie. Zajmuje się także grafiką warsztatową oraz dekupażem. Od 2004 roku pracuje również jako nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych w Szkole Podstawowej w Stawiszynie. Tematyką prac Pani  Izabeli są krajobrazy Miasta i  Gminy Stawiszyn oraz liczne abstrakcje kolorów i światła. Pani Izabela jest organizatorem licznych wystaw na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn oraz subregionu, m.in. w Domu Kultury w Zbiersku z cyklu „Uczeń i Mistrz”  pt. „Cztery pory emocji w sztuce”. Pani Izabela pracując w szkole z młodzieżą zaraża swoich podopiecznych swoją pasja, zaangażowaniem, i miłością do sztuki. Jej wychowankowie są laureatami wielu konkursów o zasięgu powiatowym, rejonowym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 Paweł Grabowski - Prezes Orkiestry Dętej OSP Iwanowice. Paweł Grabowski jest Prezesem Orkiestry, której historia rozpoczyna się jeszcze kiedy Iwanowice należały do Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim. W 1900 roku Orkiestra powstała z inicjatywy Iwanowickiego Towarzystwa Ogniowego. Instrumenty zostały zakupione za środki zebrane od mieszkańców Iwanowic a pierwszy występ publiczny miał miejsce w 1902 r. na uroczystościach kościelnych. Pierwszym dyrygentem Orkiestry był Iwan Dworzak. Orkiestra od samego początku zrzesza w swoich szeregach miłośników gry na instrumentach nie tylko z Iwanowic, ale i okolicznych miejscowości. Przy Orkiestrze prowadzona jest nauka gry na instrumentach, z której corocznie korzysta wielu nowych adeptów muzyki głównie młodzież. Przy Orkiestrze od 2001 r. funkcjonuje grupa mażoretek. Obecnie Zespół liczy ponad 30 dziewcząt podzielony na dwie grupy wiekowe. Zespół stanowi niezwykłe ubogacenie Orkiestry. Od 2000 roku Orkiestra rozpoczęła uczestnictwo w Przeglądach Orkiestr Południowej Wielkopolski oraz wielu innych koncertach, podczas których zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Orkiestra Dęta OSP Iwanowice to muzyczna wizytówka Gminy Szczytniki oraz ambasador kultury całego powiatu kaliskiego.

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kakawie-Kolonii działa pod kierunkiem przewodniczącej Pani Bożeny Zadłużnej.  Pomimo krótkiego czasu funkcjonowania KGW zrealizowało wiele przedsięwzięć we współpracy z administracją publiczną w zakresie kultywowania kultury i tradycji ludowej. Koło Gospodyń Wiejskich w Kakawie Kolonii bierze czynny udział w realizacji zadań dotyczących rewitalizacji Gminy Godziesze Wielkie. Jest organizatorem spotkań integracyjnych lokalnej społeczności (festyny, pikniki, imprezy kultywujące tradycje wiejskie). Działania podejmowane przez Koło Gospodyń  Wiejskich w Kakawie - Kolonii weszły już na stałe do kalendarza imprez Gminy Godziesze Wielkie wzbogacając życie kulturalne gminnej społeczności.

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Liskowie powstała w 1900 roku z inicjatywy ks. W. Blizińskiego - proboszcza Parafii Lisków. Po wojnie Orkiestra wznowiła działalność w 1946 roku z inicjatywy Franciszka Walasza - Liskowianina, współpracującego w prowadzeniu Orkiestry z zawodowym dyrygentem z Piotrkowa Trybunalskiego. W 1999 roku kapelmistrzem został Mariusz Trzciński, który kieruje Orkiestrą do dnia dzisiejszego. Pod jego kierunkiem Orkiestra pozyskała wielu nowych instrumentalistów i wielu młodych muzyków. Orkiestra uczestniczy co roku w różnych przeglądach orkiestr dętych uzyskując zawsze ogromny aplauz oraz wiele nagród. Orkiestra biorąc udział we wszystkich uroczystościach kościelnych i państwowych oraz wydarzeniach kulturalnych jest prawdziwym ambasadorem kultury Gminy Lisków i Powiatu Kaliskiego a Pan Jan Domagała Prezes Orkiestry Dętej dba cały czas o stworzenie jak najlepszych warunków pracy Orkiestrze sponsorów oraz dużą liczbę występów Orkiestry.

 Zespół Folklorystyczny „Kalina” z Blizanowa powstał w 1980 roku. W 2020 roku przypada jubileusz 40-lecia istnienia i pracy artystycznej Zespołu. W tym czasie nieprzerwanie działał w sferze kultywowania tradycji, folkloru i dziedzictwa kulturowego, czynnie uczestnicząc w imprezach kulturalnych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych. Zespół Folklorystyczny działa pod kierunkiem pana Bogumiła Kaweckiego, w jego skład wchodzą Lucyna Wrzesińska, Jadwiga Gulczyńska, Marianna Trzepacz, Maria Dąbkowska, Zdzisław Furmaniak, Bogdan Litwa,  Longin Orpel, Jerzy Błaszczyk,  Ryszard Kaźmierski, Hieronim Górski, Eugeniusz Rogacki, Urszula Kaźmierska, Zenon Wesołowski, Ewa Kaczmarek, Jadwiga Wawrzyniak, Bogumiła Kordzińska. Czesława Rogacka.

 Zespół Folklorystyczny „Liskowianie” w 2020 roku Zespół obchodzi jubileusz 40-lecia działalności. Zespół bierze czynny udział w życiu kulturalnym całego regionu kaliskiego. Promuje Gminę Lisków na uroczystościach powiatowych,  regionalnych i krajowych. Zespół wykonuje repertuar śpiewaczy z okolic Liskowa i całego regionu kaliskiego według zbioru pieśni opracowanych przez  profesora J. Lisakowskiego. Pani Elżbieta Aleksander, która jest nie tylko członkiem Zespołu, ale również Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie ze swej strony dokłada wszelkich starań by była zapewniona odpowiednia promocja Zespołu oraz zapewnione jak najlepsze warunki lokalowe w siedzibie GOK na spotkania i odpowiednie przygotowania do występów. Dba również o pozyskiwanie sponsorów  niezbędnych do  funkcjonowania i rozwoju Zespołu.  

 Zespół Folklorystyczny „Korzeniewianki” działa w składzie Teresa Andrzejak – kierownik zespołu, Dorota Hynas, Małgorzata Pacholska, Teresa Kołodziejczyk, Mariola Machowiak, Jolanta Kornacka, Anna Szymańska , Zenon Stasiak , Elżbieta Krygiel. Zespół działa od 16 lat. Został utworzony w 2004 r. z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy Mycielin Jerzego Matuszewskiego i Dyrektora MGOK w Zbiersku, muzyka, nauczyciela  ś.p. Antoniego Chabierskiego. Kierownikiem Zespołu od początku jego powstania jest Pani Teresa Andrzejak jedna z jego członkiń. Od samego początku działalności Zespół uczestniczył w przeglądach muzycznych, konkursach oraz warsztatach folklorystycznych. Koncertował m.in. w Estradzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Gołuchowie, Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach, Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Dziekanowicach i wielu innych. Zespół wyróżnia umiłowanie regionalnej kultury i tradycji.

 Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego organizując i zapewniając dostęp wszystkim zainteresowanym do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, i informacyjnych mieszkańców gminy Opatówek oraz powiatu kaliskiego. Biblioteka prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Dzięki pracy badawczej jej pracowników powstało wiele publikacji poświęconych Gminie Opatówek i jej mieszkańcom Biblioteka prowadzi działalność promującą czytelnictwo. Jest organizatorem licznych spotkań autorskich m.in. z podróżnikiem Dominikiem Szmajdą, Małgorzatą Szumską czy Elżbietą Cherezińską. Biblioteka organizuje również wystawy o różnej tematyce.

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku to zespół osób i miejsce, gdzie chętnie spotykają się mieszkańcy gminy Koźminek. Biblioteka popularyzuje sztukę, upowszechnia dorobek kulturalny oraz dba o zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy. W 2019 r. w związku z obchodami 650 - lecia Koźminka Biblioteka zorganizowała cykl spotkań pn. „Akademia Koźminiecka,  w ramach której odbyły się spotkania pn.: „Czarna śmierć w staropolskim Koźminku”, Muzyka-wehikuł czasu”, „Ptasznik z Turku”. W 2019 r. zorganizowała Narodowe Czytanie oraz zaprezentowała się w telewizyjnym  programie Witaj Wielkopolsko. Biblioteka organizuje spotkania autorskie, wystawy i występy teatrzyków dziecięcych wzbogacając znacząco życie kulturalne mieszkańców Gminy.

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków jest jedną z najaktywniejszych instytucji, które miały wpływ na znaczny rozwój życia kulturalnego na terenie gminy Żelazków w ostatnich latach. Od wielu lat Biblioteka organizuje wiele spotkań, które przyciągają nie tylko mieszkańców Gminy. Są to między innymi spotkania z pisarzami, aktorami, redaktorami, lekarzami czy prawnikami. Biblioteka organizuje również lekcje biblioteczne polegające na czytaniu dzieciom, warsztatach plastycznych i fotograficznych połączonych z konkursamii wystawami nagrodzonych prac.  Biblioteka Publiczna w Żelazkowie od lat stanowi miejsce dokumentujące dziedzictwo kulturowe lokalnej społeczności. Dzięki współpracy z mieszkańcami gminy organizowane są wystawy fotografii dotyczących okresu międzywojennego. Biblioteka od kilku lat zbiera również fotografie dokumentujące historię przydrożnych krzyży i kapliczek na terenie Gminy, które także stanowią dziedzictwo kultury lokalnej.

 

Info: Marta Wolarz