Rada Powiatu Kaliskiego nadała Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2020

Na poniedziałkowej Sesji Rada Powiatu Kaliskiego nadała Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” a także przyjęła stanowisko wyrażające wdzięczność i uznanie dla pracowników służby zdrowia pracujących w czasie pandemii COVID 19.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”: Orkiestrze Dętej w Liskowie, Stefanowi Lisowi, Grzegorzowi Gałązce. Medal nadano także pośmiertnie Śp. Bogdanowi Jamroszczykowi oraz Śp. Tadeuszowi Trzcińskiemu. Ponadto nadano Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” Pracownikom Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w uznaniu za szczególny trud i zaangażowanie w walkę o ludzkie zdrowie w czasie pandemii Covid-19. Medal nadany Pracownikom Szpitala jednoimiennego w Wolicy ma wymiar symboliczny.

Jak powiedział Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego: "Rada Powiatu Kaliskiego pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim Pracownikom służby zdrowia, okazać szacunek i uznanie dla ich wielkiej pracy podczas trwającej pandemii koronawirusa. Personel medyczny, wszelkiego rodzaju placówek i podmiotów świadczących opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu kaliskiego, bohatersko pracował i pracuje z narażeniem własnego zdrowia i życia w tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie".

Aby podkreślić wdzięczność Rady Powiatu Kaliskiego dla personelu medycznego zarówno ze Szpitala w Wolicy jak i pozostałych placówek medycznych, zdecydowano dodatkowo o podjęciu stanowiska  wyrażającego wdzięczność i uznanie dla pracowników służby zdrowia pracujących w czasie pandemii COVID 19. Jak wskazał Przewodniczący stanowisko zostanie wysłane do jak największej placówek, aby dotrzeć do jak największej liczby personelu medycznego i wyrazić nasze podziękowanie i uznanie dla ich pracy.

Radni Powiatu Kaliskiego w podjętej uchwale wyrazili wdzięczność dla pracowników służby zdrowia pracujących w czasie pandemii COVID 19, w szczególności:

- pracownikom Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc

i Gruźlicy w Wolicy pełniącego funkcję szpitala jednoimiennego,

- pracownikom Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zaangażowanym

w walkę z COVID 19,

- zespołom ratownictwa medycznego w Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu,

- pracownikom Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce,

- pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Liskowie oraz innych domów społecznych naszego regionu,

- pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie,

- pracownikom domów opieki dla seniorów w powiecie kaliskim i mieście Kaliszu,

- pracownikom zakładów opieki zdrowotnej i przychodni lekarskich na terenie powiatu kaliskiego i miasta

Kalisza,

- pracownikom laboratoriów,

- wolontariuszom niosącym pomoc mieszkańcom powiatu kaliskiego.

"Ten rok był trudnym rokiem. Szczególnie, że mieliśmy niewidzialnego wroga. Przez wiele lat nie spotykały nas takie trudne momenty i doświadczenia jak teraz. Ten rok zapadnie w pamięć. Nie brakuje ludzi, który służą pomocą. Ten rok mija pod znakiem koronawirusa. Mamy nadzieję ze rok 2021 będzie lepszy. Tego właśnie życzymy, aby przyszły rok był rokiem końca pandemii. Byśmy nie bali się żyć we wspólnocie i snuli plany na przyszłość. Życzymy wszystkiego co najlepsze, dużo, dużo zdrowia" – mówił Jan Adam Kłysz. "W związku ze stanem pandemii musimy dostosować się do istniejącej sytuacji, zatem najprawdopodobniej Święto Powiatu Kaliskiego nie zostanie zorganizowane tak jak to zazwyczaj miało miejsce na początku roku. Najprawdopodobniej zostanie ono przesunięte na czas późniejszy, lub Medale zostaną wręczone w sposób uroczysty w innym dogodnym, a przede wszystkim bezpiecznym dla wszystkich  terminie." –dodał Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

Info: Marta Wolarz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Medal

    Medal "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego"