Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Powiat Kaliski ze wsparciem rządowym na przebudowę drogi powiatowej nr 4598P

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie w kwocie 4 152 802,49 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały”. Dzięki temu przebudowane zostanie prawie 7 kilometrów drogi. Łączna kwota tej inwestcji to 8 305 604,97 złotych. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Flaga i godło RP

O tym poinformował w dniu wczorajszym Wojewoda Wielkopolski, który opublikował listę inwestycji z rządowym wsparcie. Poziom dofinansowania z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależniony od wysokości dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadą, że im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 procent kosztów realizacji zadania. 

Dzięki temu dofinansowaniu, Powiat Kaliski będzie mógł zrealizować zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały”. W ramach inwestycji przebudowane zostanie ok. 6,79 km drogi, a prace zaplanowano do wykonania maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.

W ramach Programu Powiat Kaliski złożył dwa wnioski o dofinansowanie, drugi znajduje się na liście rezerwowej. Jest to zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów - Goliszew”, w ramach którego miałoby zostać przebudowane ponad 12 km dróg, za łączną kwotę 11 720 518,10  zł. Tutaj wnioskowana kwota dofinansowania to 5 860 259,05 mln. zł.

Info: Monika Witczak/Michał Marszałkowski

Aktualizacja z dnia 12.10.2021r.
Powiat Kaliski podpisał umowę na dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały". Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021, a kwota dofinansowania to 2.966.256,13 zł.
W wyniku postepowania przetargowego roboty budowlane zrealizowane zostaną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu w terminie do połowy 2022 roku.
Całkowity koszt robót zgodnie kosztorysem ofertowym: 5.943.285,70 zł.
Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.966.256,13 zł.

Dzięki temu dofinansowaniu, Powiat Kaliski będzie mógł zrealizować inwestycję o łącznej długości: 6,79 km.
W ramach inwestycji zrealizowane zostaną m. in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenie jezdni i wymianę konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- asfaltowych (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna), wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, przebudowa chodników i budowa nowych, budowa ronda w m. Blizanów, budowa kanału technologicznego, oczyszczenie rowu, remont przepustów, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, remont istniejącego kolektora deszczowego, montaż wpustów ulicznych.
Zaplanowano budowę/przebudowę chodników o łącznej długości 1,935 km oraz dróg rowerowych o dł. 1,94 m (po jezdni po pasie ruchu wyznaczonym dla rowerów). Planuje się budowę 6 przystanków w tym 3z peronami.
Planuje się wykonać rozwiązania specjalne zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu. Są to m.in.: budowę oświetlenia przejść dla pieszych lub przejazdu dla rowerów w ilości 2 szt, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ilości 1 szt., budowę oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ilości 2 szt., budowę 2 radarów ze znakiem /tablicą zmiennej treści (aktywną), informującego o prędkości ruchu pojazdów.