Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Projekt pn. "Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim"

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim” nr POWR.05.01.00-00-0004/18-00/77/2018/762 realizowany jest przez Wielkopolskie Centrum Onkologii wraz z partnerami: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka, w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Cele projektu:

Celem głównym programu, który realizowany będzie w latach 2019-2021, jest wzrost dzięki edukacji, w okresie realizacji programu, świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion.

Cele szczegółowe:

– podniesienie poprzez edukację kwalifikacji personelu medycznego (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki i wykrywania nowotworów,

– podniesienie kwalifikacji specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej  w zakresie programu i włączenie ich do aktywnej profilaktyki nowotworów skóry,

– wzrost, poprzez edukację, wiedzy grupy docelowej w zakresie reguły ABCDE – Freidmana i Rigela,

– zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji dla grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka nowotworów skóry, poprzez organizację edukacyjnych wydarzeń masowych/kampanii,

– wzrost wiedzy i nawyków odnośnie samoobserwacji zmian na skórze, w tym, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. aplikacji, programów komputerowych) wśród grupy docelowej,

– zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny poprzez zwiększenie liczby wykrytych podejrzeń zmian nowotworowych skóry w okresie realizacji programu.

Adresatami programu są:

– grupa 1. – w zakresie edukacji: lekarze POZ, specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni, dermatolodzy, onkolodzy,

– grupa 2. – w zakresie edukacji osoby aktywne zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata (lub starsze, jeśli są nadal aktywne zawodowo),

– grupa 3. – w zakresie badań przesiewowych:

a)  osoby w wieku 50-64,

b) osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,

c) osoby powyżej 65 r. ż. pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub niepokojących znamion.

Rodzaj wsparcia, data, godzina i adres realizacji wsparcia:

Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – jedna konsultacja (dokładne daty i godziny pracy oraz dane teleadresowe POZ-tów realizujących świadczenie dostępne są w zakładce „Gdzie się zbadać”. Istnieje także możliwość wyboru świadczeniodawcy i rejestracji on-line poprzez zakładkę „Zarejestruj się na badanie”).

Konsultacja edukacyjna/świadomościowa (dokładne daty i godziny pracy oraz dane teleadresowe POZ-tów realizujących świadczenie dostępne są w zakładce „Gdzie się zbadać”. Istnieje także możliwość wyboru świadczeniodawcy i rejestracji on-line poprzez zakładkę „Zarejestruj się na badanie”).

Badanie wideodermatoskopowe lub dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty – Program zakłada dwie równoległe ścieżki dotarcia do zasadniczego badania przesiewowego tj. badania dermatoskopem lub wideodermatoskopem. Ścieżka dłuższa – najpierw wizyta w POZ i potem w uzasadnionych przypadkach zasadnicze badanie u specjalisty. W tym przypadku lekarz POZ na skierowaniu podaje pełne dane kontaktowe tj. datę, godziny i adres oraz telefon realizatora wsparcia. Ścieżka eventowa – podczas której osoba będąca uczestnikiem eventu w miejscu publicznym może skorzystać z badania dermatoskopwego lub wideodermatoskopowego. W tym przypadku na stronach Programu w zakładce „Aktualności dla pacjentów” publikowane są pełne informacje o miejscu, dacie, godzinach i kontakt telefoniczny dotyczący organizowanego wsparcia.

Dodatkowo istnieje stała możliwość uzyskania pełnych informacji w zakresie rodzaju wsparcia, daty, godziny i adresu realizacji wsparcia poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy z Biurem Projektu – w zakładce „kontakt” dostępne są dane kontaktowe Beneficjenta oraz Partnerów realizujących Program tj.: Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka.

Kierownikiem projektu jest dr n. med. A. Dyzmann-Sroka,

Koordynatorem merytorycznym jest dr hab. n. med. W. Kycler.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu

tel.: 61 8850 915 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

    Planowane efekty:

– wzrost wiedzy o nowotworach skóry wśród pracowników ochrony zdrowia objętych projektem (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – POZ) oraz wśród osób wspartych (objętych programem) w okresie i na terenie realizacji projektu,

– większa dostępność edukacji dla grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry oraz metod samokontroli znamion w okresie i na terenie realizacji projektu,

– wzrost wykrywalności nowotworów skóry we wczesnych stadiach zaawansowania w okresie i na terenie realizacji projektu.

    Realizatorzy projektu:

Wyłącznymi realizatorami programu w makroregionie zachodnim (tj. województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim) są:

 

    Wielkopolskie Centrum Onkologii (Beneficjent wiodący)

    Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia (Partner),

    Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka (Partner)