Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na rok 2021

Powiat Kaliski otrzymał środki finansowe w ramach naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

W dniu 28 lipca 2021r. Wojewoda Wielkopolski opublikował listę inwestycji, które otrzymają rządowe wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na rok 2021. Poziom dofinansowania z RFRD dla zadań wyniósł  80 proc. kosztów realizacji zadania.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie na realizację 8 przejść dla pieszych. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę ok.760 tyś zł z czego kwota dofinansowania wyniesie 80 % inwestycji tj. 608 tyś zł. Prace zaplanowano do wykonania maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania wskazanego przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości, zgodnie z minimalnymi kryteriami klasyfikacji i zakresem przedmiotowym zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Zadania obejmują przebudowę istniejących przejść oraz budowę nowych przejść dla pieszych m.in. poprzez wykonanie:

 • przebudowę/budowę przejścia dla pieszych
 • przebudowę istniejących/ budowę chodników stanowiących dojście do projektowanego przejścia dla pieszych wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni
 • oświetlenia przejścia dla pieszych
 • oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych
 • radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów
 • wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych

 

Lista dofinansowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Kaliskiego:

 1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630P oraz 4626P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,
 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4584P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

 

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/lista_zadan_przyjetych_do_dofinansowania_2021_-_przejscia_dla_pieszych_-_lista_powiatowa_podstawowa.pdf

 

Aktualizacja z dnia 16.12.2021r.

W dniu 15.12.2021r. podpisano umowę z wykonawcami zadań w ramach inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Kaliskiego.

W wyniku postepowania przetargowego roboty budowlane zrealizowane na 4 zadaniach zostaną wykonane przez DROKAL Wojciech Grygielski, ul. Torowa 9, 62-800 Kalisz  w terminie do 2 lipca 2022 roku. Są to zadania:

 1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630P oraz 4626P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych: całkowity koszt robót zgodnie kosztorysem ofertowym: 180.308,22 zł., dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 91.912,67 zł.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych: całkowity koszt robót zgodnie kosztorysem ofertowym: 120.231,97 zł., dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 66.746,90 zł.
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych: całkowity koszt robót zgodnie kosztorysem ofertowym: 99.327,91 zł., dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 55.592,06 zł.
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych: całkowity koszt robót zgodnie kosztorysem ofertowym: 82.977,03 zł., dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 47.919,94 zł.

W wyniku postepowania przetargowego roboty budowlane zrealizowane na pozostałych 4 zadaniach zostaną wykonane przez Rembud Bujak&Pietrzak Sp. Jawna, ul. Tuwima 6, 62-800 Kalisz w terminie do 2 lipca 2022 roku. Są to zadania:

 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”: całkowity koszt robót zgodnie kosztorysem ofertowym: 373.856,50 zł., dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 161.483,13 zł.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” : całkowity koszt robót zgodnie kosztorysem ofertowym: 126.901,87 zł., dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 62.660,90 zł.
 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”: całkowity koszt robót zgodnie kosztorysem ofertowym: 85.430,63 zł., dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 49.469,27 zł.
 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”: całkowity koszt robót zgodnie kosztorysem ofertowym: 210.520,48 zł., dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 72.456,42 zł.

Aktualizacja z dnia 8.11.2022r.

Zakończono realizację zadań wykonanych w ramach inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Kaliskiego.

 1. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630P oraz 4626P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych’
 6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

 7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

 8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

 

opracował: Monika Witczak