Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

LV Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 25 stycznia 2023 roku

Informuję, iż LV Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 roku o godz. 10.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

 

Porządek obrad
LV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 25 stycznia 2023 roku

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
  1. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2023 rok,
  2. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem na 2023 rok,
  3. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok,
  4. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2023 rok,
  5. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,
  6. w sprawie powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty,
  7. w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014 – 2021”,
  8. w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2023 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej,
  9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2023 r.,
  10. w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”,
  11. w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”,
  12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
  13. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2023 – 2030.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

/-/ Jan Adam Kłysz