Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Terminy i porządek posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XLVII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 24 i 25 maja 2022 roku.

 

Komisja Organizacyjno - Statutowa:

w dniu 24 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 2/0954/185/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2021 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:

w dniu 25 maja 2022 roku (środa) o godz. 08:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu,
Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 2/0954/185/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2021 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 25 maja 2022 roku (środa) o godz. 08:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 2/0954/185/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 5. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2021 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 25 maja 2022 roku (środa) o godz. 09:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Kaliskim.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczania.
 6. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 2/0954/185/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 7. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 8. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.
 9. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2021 rok.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 25 maja 2022 roku (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu,
Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczania.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2022 – 2030.
 7. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 2/0954/185/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 8. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 9. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.
 10. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2021 rok.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Rewizyjna:

w dniu 25 maja 2022 roku (środa) o godz. 11:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu,
Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.
 6. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 2/0954/185/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 7. Zapoznanie się z opiniami Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 8. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Zespoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej związanych z realizacją budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.
 9. Dyskusja - wypracowanie opinii dotyczącej:

        a) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

        b) sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.

       10. Wniosek i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.

       11. Sprawy bieżące.

       12. Zamknięcie posiedzenia.