Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 27 czerwca 2024 roku

Zawiadamiam, iż III Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz.  11:00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

 

Porządek obrad
III Sesji Rady Powiatu Kaliskiego
w dniu 27 czerwca 2024 roku

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Kaliskiego.
  4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
  5. Raport o stanie Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.

a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Kaliskiego i debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kaliskiego wotum  zaufania.

  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok,

b) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie delegowania Radnych Powiatu Kaliskiego do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego,

b) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kaliskiego do projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych”,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żelazków na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków”,

d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,

e) w sprawie powołania Członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na kadencję w latach 2024-2028,

f) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2027”,

g) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego,

h) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024,

i) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

/-/ Artur Szymczak