Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nagrodzono ludzi kultury w Powiecie Kaliskim

Powiatowe Spotkanie z kulturą połączone z Jubileuszem 40-lecia Kapeli Ludowej Brzeziny i Jubileuszem 20-lecia Zespołu Pieśni Brzezinianki odbyło się w sobotę, 30 września w Brzezinach. Spotkanie było okazją do uhonorowania działających na terenie powiatu kaliskiego osób, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich a także stowarzyszeń za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury.

Szereg wyróżnień państwowych, wojewódzkich, powiatowych a także gminnych otrzymała podczas uroczystości Kapela Ludowa Brzeziny. Na wniosek Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał najstarszym członkom Kapeli - Leonowi Lewandowskiemu oraz Józefowi Antczakowi OdznakęZasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznakę wręczyła Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Lucjanowi Dymarczykowi - obecnemu Kierownikowi Kapeli Odznakę "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego", którą wręczył Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Marzeną Wodzińską Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą z dnia 28 września 2017 roku nadała Kapeli Ludowej „Brzeziny” Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za propagowanie kultury w powiecie kaliskim, podnoszenie poziomu artystycznego i promowanie tradycji muzycznych w kraju i za granicą. Medal został przyznany na wniosek Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Wicestarosty Jana Adama Kłysza, Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego oraz Radnych Powiatu Kaliskiego Grażyny Misiak, Renaty Szulc, Roberta Marszałka.

Drugim Jubilatem Spotkania z kulturą był Zespół Pieśni Brzezinianki, który świętował 20-lecie swojego istnienia. Z tej okazji Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą z dnia 20 września 2017 roku nadał Tytuł "Przyjaciel Powiatu Kaliskiego" Zespołowi Pieśni „Brzezinianki” za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury.

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak oraz Wicestarosta Kaliski Jan Adam Kłysz wręczyli nagrody finansowe oraz nagrody honorowe działaczom kultury z terenu powiatu kaliskiego.

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody finansowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2016 rok otrzymali: Zespół Folklorystyczny „KALINA” w Blizanowie, Kapela Ludowa „Brzeziny”, Zespół Pieśni „Brzezinianki”, Zespół Śpiewaczy „Cekowianki”, Eugenia Teresa Żarnecka, Joanna Janiak, Stowarzyszenie Aktywni dla Małgowa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mycielin, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko, Grupa „Stawiszynianki”, Koło Gospodyń Wiejskich  w Kuczewoli, Zespół Mażoretek „Wiwat”.

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody honorowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2016 rok otrzymali: Bogumił Kawecki, Marek Wąsiewicz, Zespół Wokalny „Dynamitki”, Barbara Klimczak, Orkiestra Dęta OSP Lisków, Arkadiusz Adamczak, Jadwiga Miluśka-Stasiak, Małgorzata Antczak, Jerzy Widerski, Grupa Aktorska Stowarzyszenia „ZAMIASTem”.

Zarówno muzycy z Kapeli Ludowej „Brzeziny” jak i śpiewaczki z Zespołu Pieśni Brzezinianki zostali uhonorowani przez Radę Gminy Brzeziny Medalami „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”. Na wniosek Wójta Gminy Brzeziny, Rada Gminy Uchwałą z dnia 28 lutego 2017 roku przyznała Medale Zasłużony Gminie Brzeziny Członkom Kapeli: Józefowi Antczakowi, Lesławowi Antczakowi, Lucjanowi Dymarczykowi, Mieczysławowi Kamzolowi, Leonowi Lewandowskiemu, Stanisławowi Pawlik, Zdzisławowi Siudy oraz Członkiniom Zespołu Joannie Biernacik, Sabinie Biernacik, Sabinie Dymarczyk, Mariannie Głąb, Janinie Lewandowskiej, Halinie Łaskiej, Helenie Szych, Janinie Plichta, Mari Przybył-Bilskiej, Zenonowi Kucharskiemu.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysława Łuczaka wręczono Mateuszowi Walczakowi - Prezesowi Zarządu Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" specjalne podziękowanie za zasługi i zaangażowanie w dotychczasową działalność kulturalną, społeczną i edukacyjną na rzecz rozwoju Gminy Opatówek.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Parafialno-Strażacka Orkiestra Dęta Gminy Brzeziny pod batutą Adriana Wałowskiego.

CHARAKTERYSTYKI NAGRODZONYCH

Powstanie Kapeli Ludowej „Brzeziny" poprzedziło spotkanie grupy inicjatywnej muzykantów w 1977r. - Józefa Więcława, Ignacego Focha, Mirosława Biernacika i Lucjana Dymarczyka. Na tym spotkaniu przy wspólnym muzykowaniu zrodziła się myśl zorganizowania kapeli ludowej. W wyniku tych ustaleń powierzono kierownictwo i organizacje zespołu Ignacemu Fochowi, ówczesnemu sekretarzowi Gminy Brzeziny. Kapela od chwili powstania działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach.  Przez lata działalności skład kapeli zmieniał się. W całym okresie 40-letniej działalności w kapeli grało 21 muzykantów. W tych latach kierownikami kapeli byli: od 1977r. do 2010r. nieżyjący już Ignacy Foch jeden z inicjatorów, a od 2010 roku kierownikiem muzycznym kapeli jest Lucjan Dymarczyk - drugi z założycieli zespołu. Głównym atutem Kapeli Ludowej Brzeziny jest muzyka, którą wykonuje. Z racji tego, że zespól reprezentuje folklor kalisko - sieradzki, członkowie kapeli grają na instrumentach występujących w tradycji obu regionów. Są to przede wszystkim skrzypce, bęben ze stalką, dwustrunowy bas kaliski i bardzo popularna w sieradzkim - harmonia guzikowa. Zespół w swoich zbiorach posiada wiele egzemplarzy tych instrumentów. Kapela w swoim repertuarze posiada polki, oberki, owijoki i walcerki, wszystkie utwory wykonuje ze słuchu. Kapela Ludowa „Brzeziny” w swej 40-letniej działalności wiele razy reprezentowała gminę Brzeziny, byłe Województwo Kaliskie oraz obecny Powiat Kaliski na uroczystościach państwowych i imprezach folklorystycznych w kraju i za granicą. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy udział w kolejnych Biesiadach i Estradach Folkloru Ziemi Kaliskiej, trzykrotny udział w Dożynkach Wielkopolskich, Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego wsi w Przytocznej, w III Międzywojewódzkich Konfrontacjach Kapel Ludowych w Ozorkowie, dwukrotny udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Poznaniu. W 1997 roku zespół brał udział w XXXI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą zdobywając pierwszą nagrodę w kategorii kapel. W 2000 Kapela zdobyła II miejsce w I Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Polski Środkowej w Brzezinach k/Łodzi. W roku 2001 zespół zdobył specjalne wyróżnienie na II Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Polanicy Zdrój.W latach 2006-2008 kapela zdobywała I, II i III miejsce na Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Oberka do Kujawiaka" w Sieradzu pierwsze nagrody na Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. W latach 2004-2012 kapela zdobyła pierwsze nagrody na Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. W 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski na wniosek Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego nadał Kapeli Odznakę Honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Zespół Pieśni Brzezinianki powstał w 1997 roku, obecnie składa się z 8 śpiewaczek ludowych (członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brzeziny). Założycielką Zespołu jest Pani Joanna Biernacik, Kierownikiem zespołu jest Pani Maria Przybył-Bilska a instruktorem muzycznym Pan Zenon Kucharski. Od chwili powstania zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Zespół „Brzezinianki” kultywuje folklor kalisko-sieradzki, w swoim repertuarze posiada zasłyszane stare pieśni z okolic Brzezin, Kalisza i Sieradza. Zespół Pieśni „Brzezinianki” w swej 20 letniej działalności, brał czynny udział w życiu kulturalnym gminy Brzeziny. Występował na imprezach i uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Zespół jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach, estradach folkloru i przeglądach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski na wniosek Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego nadał Zespołowi Pieśni Odznakę Honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2016 roku zespół reprezentował stoisko wielkopolskie podczas dożynek prezydenckich w Spale.

Zespół Folklorystyczny „KALINA” w Blizanowie pod kierownictwem Pana Bogumiła Kaweckiego składa się z następujących osób: Wrzesińska Lucyna, Gulczyńska Jadwiga, Trzepacz Marianna, Kulig Teresa, Hofman Beata, Otocka Danuta, Dąbkowska Marianna, Furmaniak Zdzisław, Litwa Bogdan, Orpel Longin, Błaszczyk Jerzy, Kaźmierski Ryszard, Górski Hieronim, Rogacki Eugeniusz, Maślak Józef. Zespół o bogatej tradycji. Działa od 1980 roku. Brał udział w imprezach szczebla gminnego, powiatowego, ogólnopolskiego. Za swoje występy oraz upowszechnianie kultury otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Cały czas rozwija się dbając o swój wizerunek i podnoszenie warsztatu artystycznego.

Zespół Śpiewaczy „Cekowianki” pod kierownictwem Pani Haliny Grzegorek składa się z nastepujących osób: Halina Szczecińska, Eugenia Nowak, Aldona Nowak, Grażyna Żubrowska, Brygida Olszewska, Emilia Olszewska, Sabina Penkala, Katarzyna Koniak, Zofia Kubczyk, Lucyna Marczyńska. Zespół Śpiewaczy Cekowianki działa od 2002 r. przy Gminnym Centrum Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji w Cekowie Kolonii. Zespół kontynuuje pokoleniowy przekaz regionalnych pieśni zapoczątkowany przez Zespół Regionalny pod kierownictwem Pana Jana Orczykowskiego. Cekowianki kultywują dawne formy obrzędowe oraz pokoleniowy przekaz pieśni regionalnych. Cekowianki wielokrotnie występowały na regionalnych przeglądach i estradach folkloru otrzymując wyróżnienia i nagrody. Poprzez swoje występy w różnych regionach kraju Zespół Cekowianki promuje powiat kaliski i gminę Ceków Kolonia.

Eugenia Teresa Żarnecka jest długoletnim Prezesem Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Godzieszach Wielkich. Były pracownik administracji. Pracuje na rzecz wsi, współorganizatorka imprez kulturalnych, festynów dedykowanych mieszkańcom Gminy Godziesze Wielkie. Przez okres 25 lat pełniła funkcję Prezesa Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Godzieszach Wielkich liczącego ponad 250 członków. W tym czasie była inicjatorką wielu działań na rzecz środowiska seniorów, w formach krajoznawczych (organizacja wycieczek ), integracyjnych (organizacja festynów i imprez dla członków koła oraz współpracy w tej dziedzinie z sąsiednimi kołami w Kaliszu, Opatówku i Brzezinach), kulturalnych (współudział Koła w przygotowaniu imprez kulturalnych na terenie Gminy, i.in. dożynek i innych imprez kultywujących tradycje wsi). Aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu prowadzonego w środowisku seniorów w ramach rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych poprzez organizację spotkań muzycznych i teatralnych.

Joanna Janiak jako członek KGW w Nowym Nakwasinie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy Koźminek. Od wielu lat jest znana z wyplatania pięknych wieńców dożynkowych oraz palm wielkanocnych. Pani Joanna Janiak śpiewa w zespole folklorystycznym „Koźminianki”. Była inicjatorką wielu wyjazdów artystycznych Zespołu, podczas których Zespół promował powiat kaliski i gminę Koźminek.

Stowarzyszenie Aktywni dla Małgowa w jego skład wchodzą następujące osoby: Ilona Koralewska – prezes, Agnieszka Tułacz – w-ce prezes, Grażyna Heresztyn – skarbnik, Violetta Kędzia – sekretarz, Elżbieta Aleksander, Jadwiga Kuzioła, Bożena Malaś, Wioletta Pszczoła, Anna Wieczorek, Małgorzata Matczak, Karol Matczak, Anna Pilas, Karolina Jażąb, Emila Krawczyk. Stowarzyszenie „Aktywni dla Małgowa” bierze udział w wielu szkoleniach i warsztatach folklorystycznych i kulinarnych oraz wydarzeniach kulturalnych gminy Lisków i Powiatu Kaliskiego. Poprzez swoją działalność dążą do wszechstronnego rozwoju społeczno- gospodarczego miejscowości Małgów i Gminy Lisków głównie poprzez realizowanie zadań upowszechniania kultury.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mycielin to orkiestra, którą tworzą następujące osoby: pan Mariusz Trzciński, Dominika Pawlak, Adrian Bończak, Natalia Duleba, Piotr Korczyński, Agnieszka Sztylka, Agata Kołodziejczyk, Szymon Wieczorek, Anita Cailer, Grzegorz Walendowski, Robert Bukowiecki, Hubert Bącler, Renata Jakubowska, Miłosz Trzciński, Adam Tyczyński, Łukasz Chęciński, Mateusz Wawrzyniak, Maciej Trzciński, Mateusz Szczygiecki, Filip Rypiński, Adam Chmielewski, Mikołaj Bącler, Kacper Sobański, Mariusz Trzciński. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Mycielinie powstała w 2008 r. Od początku muzyczny wizerunek Orkiestry kształtuje Kapelmistrz Pan Mariusz Trzciński. Orkiestra ma w swoim dorobku wiele występów, koncertów i wyróżnień. W 2016 roku występowała 11 razy na terenie gminy Mycielin, miasta Kalisza oraz na terenie powiatu kaliskiego. Orkiestra swoimi występami uświetnia uroczystości, promuje Gminę Mycielin i powiat kaliski oraz upowszechnia działalność kulturalną w lokalnym środowisku skupiając w swoich szeregach najbardziej utalentowaną młodzież.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko pod kierownictwem Pana Adriana Włowskiego, składa się z następujących członków: Bach Robert, Bartoszek Gabriela, Bączyk Daria, Bagniuk Przemysław, Bagniuk Weronika, Bukowiecki Robert, Chęciński Łukasz, Cholajda Adrian, Danielewski Adrian, Danielewski Wiktor, Dziedzic Anna, Filipiak Natalia, Gaczyńska Julia, Herman Mateusz, Herman Przemysław, Kańduła Julia, Kopeć Katarzyna, Kopeć Marcin, Kurdyk Julia, Kurdyk Maria, Matuszak Artur, Miklas Magdalena, Miklas Natalia, Mikołajczyk Edward, Pawlak Mariusz, Perskawiec Mariusz, Pilarska Aleksandra, Przybył Krystian, Przybył Marcin, Tomiec Piotr, Wieruszewski Szymon, Woźny Wojciech, Wójtowicz Adam, Wójtowicz Maciej, Wójtowicz Michał, Zgarda Grzegorz, Zgarda Michał. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko działa nieprzerwanie od 1987 r. Od samego początku bierze czynny udział w uroczystościach na terenie gminy Opatówek, powiatu kaliskiego oraz na terenie kraju. Koncertując na Przeglądach Orkiestr Dętych wielokrotnie zdobywąła nagrody i wyróżnienia. Prezentując wysoki poziom artystyczny podczas swoich występów jest dobrym ambasadorem kultury Gminy Opatówek i Powiatu Kaliskiego.


Grupa „Stawiszynianki” powstała w 2016 r. i działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zbiersku. Celem powstania i rozpoczęcia działalności Grupy była chęć zmiany swojego życia i najbliższego otoczenia oraz realizacja marzeń i pasji śpiewania dziesięciu Pań tworzących Zespół. Od momentu rozpoczęcia działalności Stawiszynianki uczestniczą aktywnie w życiu kulturalnym Gminy Stawiszyn występując głównie w gminnych uroczystościach. Grupa odpowiadając na zaproszenie ościennych samorządów występowała również w Kaliszu oraz w Kościelcu gm. Mycielin godnie reprezentując Gminę Stawiszyn oraz Powiat Kaliski. W skład Grupy „Stawiszynianki” wchodzą Barbara Kaczmarek kierownik, Anna Hofman, Alina Krawczyk, Teresa Niewiadomska, Anna Pierzchlewska, Krystyna Kolonko, Barbara Teresa Kaczmarek, Grażyna Cymińska, Barbara Płócienniczak, Janina Janczak.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczewoli tworzą następujące osoby:Julianna Majas – przewodnicząca KGW Kuczewola , Jadwiga Karczewska, Halina Jakubczak, Katarzyna Militowska, Danuta Skowrońska, Wiesława Łazarek, Teresa Zimna. Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczewoli działa nieprzerwanie od 40 lat będąc najprężniejszym z KGW działających na terenie Gminy Szczytniki. Obecnie składa się z 7 członkiń. Panie aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych gminy i powiatu za każdym razem prezentując starannie przygotowane, zgodnie ze staropolską tradycja potrawy np. podczas corocznego Świątecznego Spotkania z Tradycją organizowanego przez Powiat Kaliski. Panie z KGW Kuczewola wielokrotnie reprezentowały także gminę Szczytniki na Wielkopolskich Konkursach Kulinarnych zdobywając czołowe miejsca, nagrody i wyróżnienia. Kultywując lokalne tradycje kulinarne oraz posiadając osiągnięcia w twórczości kulinarnej KGW Kuczewola promuje Powiat Kaliski i Gminę Szczytniki.

Zespół Mażoretki „Wiwat” działa od 2015 roku przy Orkiestrze Dętej OSP w Tykadłowie. Założycielem grupy jest Kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP z Tykadłowa Marcin Nowotny. Mażoretki swoim tańcem uświetniają imprezy lokalne oraz promują Gminę Żelazków podczas swoich występów wraz z Orkiestrą na terenie całej Polski.Zespół Mażoretki „Wiwat” wraz z p. choreograf Justyną Drewniacką składa się z Nikoli Cierlaczyk, Martyny Andrzejak, Julity Dębowskiej, Alicji Kisieli, Beaty Walkowska, Ewelina Cierlaczyk, Oliwia Kłodzińska, Zuzanna Domagalska, Natalia Przybył, Zuzanny Stasiak, Kamili Cierlaczyk, Faustyny Majtas, Zuzanny Brajer, Mariki Bryły, Aleksandry Kubiak, Ameli Litwy, Aleksandry Margiel, Oliwii Figiel, Ewy Brońskiej , Gabrysi Sasiak, Katarzyny Owczarek, Alicji Niemiec, Kingi Gałczyńskiej, Ameli Starczewskiej, Wiktori Karpisiewicz, Julii Olek, Mai Brońskiej, NatalIi Janiak.

Bogumił Kawecki to od wielu lat członek Zespołu Folklorystycznego „Kalina” a od 2014 roku kierownik Zespołu. Doskonały organizator i działacz społeczny w dziedzinie upowszechniania kultury, a w szczególności muzyki folklorystycznej. Grając na skrzypcach ma wpływ na wysoki poziom artystyczny wykonywanych przez Zespół utworów. Poprzez występy w Zespole Folklorystycznym Kalina promuje Powiat Kaliski i Gminę Blizanów na imprezach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Marek Wąsiewicz jako Prezes Zarządu OSP Rychnów i społeczny opiekun Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rychnów bardzo mocno angażuje się w bieżące sprawy związane z działalnością Orkiestry. Był inicjatorem powstania ogniska muzycznego w Rychnowie, do którego uczęszczają dzieci z Rychnowa i okolic, tworząc tym samym możliwość kształcenia się przyszłych muzyków wstępujących w szeregi Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Rychnowie.

Zespół Wokalny Dynamitki tworzą Izabela Pietras, Iwona Prus, Sylwia Czajczyńska, Małgorzata Agaciak, Katarzyna Janas, Anna Kąkol, Lucyna Śniak, Małgorzata Szymczak, Aneta Andrzejewska, Jolanta Duras, Zdzisław Szymczak – pomoc w obsłudze sceniczno technicznej, oraz Krzysztof Krzyżaniak – instruktor. Zespół Wokalny Dynamitki działa przy GOK w Blizanowie. Tworzy go 11 pań śpiewających muzykę rozrywkową i biesiadną. W czasie swojej stosunkowo krótkiej działalności zdobyły dużą popularność w gminie Blizanów i powiecie kaliskim występując na gminnych oraz powiatowych uroczystościach.

Barbara Klimczak pracuje społecznie na rzecz rozwoju kultury w Gminie Lisków od 2014 roku kiedy dołączyła do Zespołu Folklorystycznego „Liskowianie”. Wraz z Zespołem brała udział w przeglądach i festiwalach zespołów ludowych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Pani Klimczak bierze aktywny udział w szkoleniach i warsztatach podnosząc swój poziom artystyczny. Jest również członkiem Koła Gospodyń Wiejskich gdzie jako Wiceprezes Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich bierze czynny udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Lisków. Od 2017 roku jest Prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Liskowie.

Orkiestra Dęta OSP Lisków pod kierownictwem Pana Mariusza Trzcińskiego, w skład której wchodzą: Piotr Szmajdziński, Maja Trzcińska, Monika Malik , Kinga Krych, Marcin Mikołajczyk, Dominika Kędzia, Julia Krakus, Wiktoria Piekarska, Milena Trzcińska, Bartosz Sobczyk, Eliza Płóciennik, Władysław Kusiak, Monika Chowańska, Miłosz Trzciński, Renata Jakubowska, Julia Mosińska, Mikołaj Trzciński, Mateusz Szczygiecki, Kacper Zaremba, Dominik Duszyński, Piotr Kusiak , Maciej Trzciński, Dominik Suszek, Piotr Trzciński, Dariusz Bartczak, Patryk Staszewski, Michał Olek, Mariusz Trzciński, Jan Domagała. Orkiestra powstała w 1900 r. z inicjatywy ks. W. Blizińskiego. Od 1999 r. kapelmistrzem jest Mariusz Trzciński Od wielu lat Orkiestra występuje na różnego rodzaju imprezach, festynach, przeglądach orkiestr dętych. Orkiestra cały czas bierze czynny udział w życiu kulturalnym całego regionu kaliskiego. Jest zawsze obecna na uroczystościach państwowych i kościelnych przez co promuje Gminę i Powiat.

Arkadiusz Adamczak - twórca ludowy, rzeźbiarz. Wykonuje płaskorzeźby zdrewna lipowego, ikony, motywy roślinne, meble, oprawy myśliwskich trofeów oraz lamy solne. Rzeźby Pana Adamczaka ozdabiają kościoły, nadleśnictwa, remizy strażackie, szkoły i prywatne domostwa. Swoje prace prezentuje na lokalnych i krajowych imprezach jak również zagranicznych wystawach oraz targach. Jego postawa i pasja zmysł artystyczny jest godna uznania i naśladowania. Swoja działalnością promuje gminę Mycielin oraz Powiat Kaliski zarówno w kraju jak i za granicą.

Jadwiga Miluśka - Stasiak to autorka wielu publikacji na temat gminy Opatówek. Wieloletnia Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Za swoją działalność kilkanaście razy wyróżniona w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury” czy odznaczeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Pani Jadwiga Miluśka - Stasiak jest cały czas niezwykle zaangażowana na rzecz rozwoju, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w szczególności na terenie gminy Opatówek.

Małgorzata Antczak od 2007 roku jest instruktorem grup tanecznych CDN działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku. Dzięki swojemu profesjonalizmowi potrafiła przyciągać do uczestnictwa w zajęciach coraz większe grupy dzieci i młodzieży. Jej pomysły i aranżacje przekładały się na sukcesy trenowanych grup tanecznych, z którymi zdobywała wiele nagród i wyróżnień. Trenowane przez nią grupy taneczne CDN uczestniczyły zarówno w powiatowych jak i regionalnych przeglądach zespołów tanecznych m.in. w Wieluniu, Świdnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Włocławku, Koninie promując poprzez swe występy gminę Opatówek oraz Powiat Kaliski.

Jerzy Widerski to działacz społeczny, który w 1980 r. reaktywował drużynę harcerską im. Jana II Sobieskiego w Stawiszynie. Razem z harcerzami podjął działania mające na celu odnowienie cmentarza ewangelicko-augsburskiego i cmentarza żydowskiego. Na cmentarzu ewangelickim umieścił krzyż upamiętniający udział Stawiszynian w Powstaniu Styczniowym. Współpracował z pastorem Adrzejem Benertem oraz Ambasadą Izraelską w Warszawie. Przy harcówce stworzył muzeum, w którym do dnia dzisiejszego gromadzi eksponaty związane z historią Stawiszyna. Organizuje biwaki, wycieczki rowerowe dla młodzieży. Jest autorem opracowania pt. „Życie Sługi Bożego O. Bolesława Gwidona Jaśniewicza z Klasztoru Ducha Świętego De Saxia w Stawiszynie”.

Grupa Aktorska Stowarzyszenia „ZAMIASTem” składa się z następujących osób: Aleksander Nowakowski, Grażyna Sobocka, Krzysztof Sobocki, Stefan Sobocki, Anna Dębińska , Anna Leszczyńska Pawlak, Adam Sztrąpf, Marcin Sztrąpf, Tomasz Bartosik, Dawid Kobyłka , Natalia Kobyłka, Aleksandra, Bednarek , Roman Matyszczak, Piotr Ignaczak , Teresa Witczak , Aleksandra Pietrzak, Ewa Sołtysiak, Michał Stasiak. Jest organizatorem festynów przedstawień teatralnych dla mieszkańców gminy. W ramach Stowarzyszenia podejmuje inicjatywy społeczne na rzecz społeczności lokalnych. Celem działania Stowarzyszenia i Grupy aktorskiej jest inicjowanie i wspieranie edukacji kulturalnej, a także promowanie i aktywne popieranie wszelkich form twórczości kulturalnej.

 

info/foto: Marta Wolarz