Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 sierpnia 2015

Starosta Kaliski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38 ust. 1,2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) oraz par. 13 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Zobacz ogłoszenie