Zarząd Powiatu Kaliskiego uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2019

Podczas X Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która odbyła się we wtorek 18 czerwca w kaliskim Starostwie, Zarząd Powiatu Kaliskiego uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 rok.

Powiatowi radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za miniony rok i jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego. Również wszystkie Komisje merytoryczne zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie przedmiotowe sprawozdania. Radni po zapoznaniu się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz wnioskiem i uchwałą Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Zarządowi. Absolutorium zostało udzielone większością głosów przy 13 głosach „za” i 7 głosach „wstrzymujących się”.

„Chciałbym gorąco podziękować Radnym za udzielenie absolutorium, podziękować wszystkim Członkom Zarządu, zarówno tym którzy pracowali przez większą część ubiegłego roku, a także Członkom obecnego Zarządu. Zarząd stara się realizować to co uchwala Rada, dziękuję za współpracę, która dotychczas była na bardzo dobrym poziomie. Chciałbym podziękować również samorządom gminnym i samorządowi województwa, staramy się być aktywni na wszystkich polach współpracy, szczególnie w zakresie wspólnej realizacji inwestycji i projektów - mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Po raz pierwszy w historii powiatu na sesji przeprowadzono również debatę nad raportem o stanie Powiatu Kaliskiego, po której Radni większością głosów przy 13 głosach „za” i 7 głosach „wstrzymujących się” udzielili wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Kaliskiego.

"Już na pierwszych stronach raportu dokładnie widać jak w porównaniu do roku 2017, w 2018 mamy rekordowe wydatki majątkowe. Udowodniliśmy przez te 20 lat samorządności powiatowej, że powiaty są potrzebne, jest wiele zadań do realizacji. Mamy dobrą sytuację finansową, chociaż chcielibyśmy, aby było jak najwięcej możliwości pozyskania środków finansowych na planowane inwestycje, w szczególności drogowe" - mówił podczas debaty Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Powiatowi Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w kwocie 20 000 zł. z przeznaczeniem na zakup karetki sanitarnej transportowej typu "A" dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Karteka będzie wykorzystywana do transportu pacjentów, w tym mieszkańców powiatu kaliskiego, niezdolnych do samodzielnego poruszania się po zakończeniu hospitalizacji w szpitalu.

 

 

Info/foto Marta Wolarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie