Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Liskowie– Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2019

Uchwałą  Nr III/24/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.  w sprawie nadania medalu  „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” nadano Medal Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Liskowie.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek prowadzi Przedszkole w Liskowie, ma Dom Generalny w Starej Wsi, a Organem Prowadzącym jest Prowincja Łódzka Zgromadzenia z siedzibą w Łodzi przy ul. Biegańskiego 10 z Przełożoną Prowincjalną s. Anną Potręć. Obecnie funkcje dyrektora Przedszkola pełni s. Barbara Olszewska. Przedszkole w Liskowie od początku swojego istnienia funkcjonowało jako instytucja świecka, a od 1991 r. działa jako katolicka placówka oświatowa prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Liskowie to miejsce, gdzie dzieci, na wzór swojego Patrona – Edmunda Bojanowskiego, prekursora współczesnego wychowania - w duchu chrześcijańskim i patriotycznym stawiają pierwsze kroki na drodze swojego rozwoju. Wychowawcy w pracy przedszkolnej wprowadzają wartości i ideały, jakimi żył bł. Edmund Bojanowski, Patron przedszkola, a wśród nich ważne miejsce zajmuje miłość do Boga i Ojczyzny. Wychowanie oparte na wartościach i integralne kształcenie przez zabawę, to dwa filary działalności przedszkola. Przedszkole pragnie przez swoją posługę wspomagać rodzinę w jej zadaniach opiekuńczo-wychowawczych.

Misja przedszkola ma swoje korzenie w myśli pedagogicznej swego Patrona - bł. Edmunda Bojanowskiego, który podkreślał, że „od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości”. Szczególną formąpracy z dzieckiem jestprzygotowanie uroczystości, które rozwijają w dziecku funkcje poznawcze, emocjonalne, umacniają poczucie własnej wartości i relacje rodzinne. Uroczystości patriotyczne są sposobnością do zgłębiania historii Polski, budzenia miłości i tożsamości narodowej, poprzez konfrontację z wielkimi postaciami historycznymi, śpiew pieśni patriotycznych i nabywanie świadomości przynależności do swego narodu o bogatej tradycji i kulturze zakorzenionej w chrześcijaństwie.

Do przedszkola uczęszcza obecnie 92 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na przestrzeni 27 lat, odkąd Zgromadzenie prowadzi placówkę, przedszkole objęło opieką 2 250 wychowanków. Kadrę pedagogiczną stanowią siostry służebniczki oraz panie świeckie, które w duchu chrześcijańskim i Edmundowym kształtują dziecięce serca i umysły. Obecnie pracują z dziećmi 4 siostry i 4 panie świeckie. Wszystkie nauczycielki posiadają przygotowanie wyższe magisterskie. Nieodzowną pomocą w prowadzeniu dzieła jest 6 osobowy personel obsługi - panie świeckie , które prowadzą administrację, kuchnię dla dzieci i dbają o czystość przedszkola.

Przedszkole realizuje programu doradztwa zawodowego, w ramach którego dzieci nabierają poczucia własnej tożsamości, odkrywają swoje talenty i pasje, poznają zawody i pracę na różnych stanowiskach i funkcjach społecznych. Dokonuje się to we współpracy z rodzicami reprezentującymi różne zawody i instytucjami lokalnymi takimi jak policja, pogotowie ratunkowe, ochotnicza straż pożarna, biblioteka gminna, GOK, poczta, przychodnia zdrowia.

Przedszkole stawia sobie również zadanie pozytywnego oddziaływania na środowisko lokalne poprze zaangażowanie w wielorakie akcje charytatywne i środowiskowe takie jak: „Zbieraj baterie”, Grosze na misje”, „Znaczki na misje” „Nakrętki dla chorego kolegi”, a także przygotowywanie uroczystości o zasięgu lokalnym: Dzień Papieski, Dzień Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Jasełka, spotkanie opłatkowe z Rodzicami, festyn rodzinny, procesje i uroczystości kościelne.

Przedszkole w procesie wychowawczo - dydaktycznym współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Opatówku, Gminną Biblioteką w Liskowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Liskowie, z agencjami artystycznymi promującymi wartości poprzez teatrzyki, z Filharmonią Kaliską proponującą koncerty dla dzieci oraz z osobami organizującymi warsztaty tematyczne, zarówno artystyczne jak i przyrodnicze, prezentujące głębsze poznanie ciekawych tematów w formach i metodach budzących zainteresowanie dzieci i rozwój ich pasji.

Przedszkole stara się także wpływać bezpośrednio na rodziców poprzez organizowanie konferencji i warsztatów o tematyce pedagogiczno-psychologicznej, angażowanie rodziców do występów i pomocy na rzecz przedszkola, współpracy w organizowaniu imprez i akcji dla dzieci i środowiska.