Terminy i porządek posiedzeń Komisji - 29 października 2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 października 2019

Informacje o terminach i porządku posiedzeń Komisji, które odbędą się przed XV Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 29 października 2019 roku.

I. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 08.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

 7. Zapoznanie się z informacją nt. „Ocena stanu dróg powiatowych i realizacja bieżących inwestycji i remontów na drogach powiatowych”

 8. Zapoznanie się z informacją nt. „Wykonanie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019”

 9. Sprawy bieżące.

 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

II. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 09.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019-2026.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

III. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Zapoznanie się z pismem mieszkańców miejscowości Dzierzbin-Kolonia, Dzierzbin, Bogusławice i Danowiec.

 5. Zapoznanie się z petycją ws. możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów – dot. płatności bezgotówkowych.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie