Nagrodzono zasłużonych dla Powiatu Kaliskiego. Tegoroczne Święto Powiatu w Liskowie przeszło do historii.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2020

Święto Powiatu Kaliskiego, które odbyło się w sobotę, 25 stycznia był to czas podsumowań i planów, czas wspomnienia i nagrodzenia osób zasłużonych dla powiatu kaliskiego, wyłonienia osobowości a także przyjaciół powiatu kaliskiego. A jest ich jak się okazało bardzo wielu.

Galę muzycznie rozpoczął występ Zespołu Folklorystycznego i Kapeli Ludowej Liskowianie a oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej Liskowie pod batutą Mariusza Trzcińskiego.

Organizatorami Święta Powiatu Kaliskiego byli tradycyjnie Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jan Adam Kłysz, a uroczystość odbyła się  w gościnnych progach Gminy Lisków, dzięki uprzejmości Pani Marii Krawiec - Wójt Gminy Lisków.

Tegoroczne Święto Powiatu Kaliskiego miało  również charytatywny wymiar. Podczas uroczystości organizowana była zbiórka publiczna dla Igi Sadowskiej. Mała Iga ma tylko 3,5 roku i już musi zmagać się z ostrą białaczką limfoblastyczną. Zdiagnozowano ją pod koniec ubiegłego roku. Leczenie już zostało podjęte w Klinice we Wrocławiu, jednak dziewczynkę czeka chemia i 2,5 roku leczenia oraz walki o jej zdrowie. Uczestnicy Święta Powiatu mogli wspomóc małą Igę wrzucając pieniążki do puszek.

Najważniejszym puktem uroczystości było uhonorowanie Medalem "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego" wyjątkowych mieszkańców naszego powiatu za ich dotychczasowe dokonania i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w kraju i za granicą. Medal to najwyższe i najbardziej prestiżowe odznaczenie przyznawane przez Radę Powiatu Kaliskiego na wniosek Radnych i Członków Zarządu Powiatu oraz samorządowców ziemi kaliskiej. W 2019 roku Rada Powiatu Kaliskiego nadała wyjątkowo 6 medali Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego. Dwa z nich zostały wręczone w ciągu z roku, a były to: medal nadany  czerwcu 2019 roku Państwu Aurelii i Piotrowi Sieraszewskim w związku z jubileuszem 30 – lecia prowadzenia i działalności Szkoły Sieraszewski Dance, oraz medal nadany w grudniu 2019 roku pośmiertnie Śp. Justynie Urbaniak – Burmistrz Stawiszyna w kadencji 2014 – 2019. Również podczas  uroczystości w Liskowie zostały nadane pośmiertnie 2 medale „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” oraz honorowy tytuł „Przyjaciel Powiatu”, osobom wyjątkowym i zasłużonym, niezwykle zaangażowanym w pracę na rzecz rozwoju powiatu kaliskiego, których niestety nie ma już z nami.

Medale Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego nadano: pośmiertnie ŚP. Tomaszowi Antczakowi, pośmiertnie ŚP. Józefowi Dancewiczowi, Wiesławowi Chojnackiemu,  Orkiestrze Dętej przy OSP Godziesze Wielkie.

Statuetki Przyjaciel Powiatu Kaliskiego nadano: Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu, Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka”, Towarzystwu Sportowemu „Liskowiak”, Jackowi Kamińskiemu i Śp. Marii Jolancie Marciniak Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego, Bogdanowi Jamroszczykowi - KTK Kalisz, Bronisławowi Krakusowi, Zbigniewowi Sobczakowi, Andrzejowi Wolniakowi.

Statuetki Osobowość Powiatu Kaliskiego nadano: Helenie Szych, Edwardowi Wasikowi, Stefanii Wiewiórkowskiej, Bożenie Humelt, Rafałowi Kaczmarkowi, Tomaszowi Grzelakowi, Robertowi Hojanckiemu, Konradowi Bronieckiemu.

W związku z przypadającym w ubiegłym roku Jubileuszem 125 lecia Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu, Zarząd Towarzystwa przyznał specjalne statutetki, o które wręczył Lech Burchard – Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Statuetki 125-lecia KTW nadano w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w realizację celów statutowych KTW oraz bezinteresowne społeczne działanie na rzecz rozwoju wioślarstwa i kajakarstwa otrzymali Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący  Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz oraz Sebastian Wardęcki Burmistrz Opatówka i Bronisław Krawczyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu.

Gwiazdą wieczoru był występ Kwartetu Obssesion. Kwartet to cztery panie,  absolwentki Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie: Kamila Szalińska-Bałwas, Agnieszka Kłosiewicz, Aleksandra Świdzińska oraz Justyna Meliszek. Kwartet z początku miał charakter klasyczny i powstał z miłości do muzyki, jednak szybko się okazało, że pomimo poważnego repertuaru każda próba odbywa się w atmosferze swobodnego żartu, zaś pierwsze wspólnie zagrane koncerty nadały kierunek w kontakcie z publicznością.Odtąd scenicznym powołaniem Kwartetu stało się zaskakiwanie odbiorców i tworzenie radosnej energii, o czym zapewne już za chwilę się przekonamy. Od czasu powstania tj, 2011 roku Kwartet nieprzerwanie koncertuje w kraju oraz za granicą, biorąc udział w programach telewizyjnych, festiwalach, eventach, wydarzeniach i imprezach firmowych ze swoim autorskim kabaretowo – muzycznym programem.

 

 Medal "Zasłużony dla Powiatu"

Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr XVII/155/2019  z dnia 30 grudnia 2019 r. nadała pośmiertnie  Śp. Tomaszowi Antczakowi Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i promocję powiatu kaliskiego.

Zgodnie ze Statutem Powiatu Kaliskiego medal nadany pośmiertnie przekazany został na ręce rodziny zmarłego. Medalu przekazali Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz w asyście Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, oraz Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy  i Wiceprzewodniczący Rady Artur Szymczak. Medal Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego został przekazany na ręce żony zmarłego,  pani Agnieszki Antczak, rodziców oraz siostry Aleksandry. 

Śp. Tomasz Antczak był mieszkańcem Żydowa w gminie Godziesze Wielkie. Absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, prowadził rodzinne 80- hektarowe gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Był osobą bardzo aktywną i przedsiębiorczą, dla którego ważne było działanie. Zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności, szczególnie związane z rolnictwem, cechowała go wrażliwość na ludzkie problemy i ich potrzeby, aktywnie działał na rzecz rozwoju Żydowa i Gminy Godziesze Wielkie, a także powiatu kaliskiego. Śp. Tomasz Antczak był również oddanym strażakiem ochotnikiem. Pełnił funkcję Radnego Powiatu Kaliskiego a w latach 2002- 2006 był Członkiem Zarządu Powiatu Kaliskiego . O nadanie medalu wnioskował Zarząd i Prezydium Rady Powiatu Kaliskiego

Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr XVII/155/2019  z dnia 30 grudnia 2019 r. nadała pośmiertnie  Śp. Józefowi Dancewiczowi Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i promocję powiatu kaliskiego. Medal został  przekazany na ręce żony zmarłego,  pani Danuty Dancewicz oraz syna.

Śp. Józef Dancewicz był mieszkańcem Emilianowa w gminie Koźminek, przedsiębiorcą, założycielem i właścicielem rodzinnej firmy DANBUD oraz Restauracji i Hotelu „Zameczek” w Emilianowie. Pełnił funkcję Radnego Gminy Koźminek oraz Radnego Rady Powiatu Kaliskiego. Pan Józef Dancewicz chętnie angażował się w życie społeczne i kulturalne, był samorządowcem  i społecznikiem, który kochał swój region i ludzi. Jako mieszkaniec gminy Koźminek brał czynny udział  w życiu społeczno – politycznym Gminy oraz Powiatu Kaliskiego. Śp. Józef Dancewicz był osobą niezwykle skromną, dla której rodzina była priorytetem, człowiekiem chętnie niosącym pomoc innym, działającym w różnego rodzaju organizacjach m.in. w Stowarzyszeniu Razem dla Powiatu. O nadanie medalu wnioskował Zarząd i Prezydium Rady Powiatu Kaliskiego. 

 

Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr XVII/155/2019  z dnia 30 grudnia 2019 r. nadała Szanownemu Panu Wiesławowi Chojnackiemu Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz gospodarki leśnej  oraz rozwoju infrastruktury drogowej powiatu kaliskiego.

Pan Wiesław Chojnacki przez 21 lat pełnił funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz. Wspierał wówczas współpracę z samorządem powiatowym  oraz samorządami gminnymi, wspólnie realizowano inwestycje i remonty w zakresie przebudowy dróg lokalnych i budowy infrastruktury drogowej i turystycznej.  Dla pana Wiesława Chojnackiego bardzo ważną działalnością nadleśnictwa była edukacja leśna,  aktywnie współpracowano ze szkołami, samorządami lokalnymi  oraz instytucjami społecznymi.

W 2017 roku Wiesław Chojnacki otrzymał, nadany przez Zarząd Powiatu Kaliskiego, tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego" za działania na rzecz rozwoju powiatu w dziedzinie ochrony środowiska oraz wspieranie akcji związanych z edukacją ekologiczną i rozbudową infrastruktury powiatowej. Pan Wiesław został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Za Zasługi  dla Leśnictwa Kaliskiego, Zasłużonym dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymał również złotą odznaką honorową Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, srebrną odznaką honorową Naczelnej Organizacji Technicznej, Medalem za Zasługi dla Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa, oraz Odznaką za Zasługi Kombatantów RP. O nadanie medalu wnioskował Zarząd i Prezydium Rady Powiatu Kaliskiego.

 

Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr XVII/155/2019  z dnia 30 grudnia 2019 r. nadała Orkiestrze Dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za szczególne osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultur oraz promocję powiatu kaliskiego  w kraju i poza jego granicami. Medal odebrali  druh Krzysztofa Adamek– Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich i Marek Kubera – kapelmistrz orkiestry wraz z członkami orkiestry.

Orkiestra Dęta Godziesze Wielkie powstała w 1919 roku. Początkowo orkiestra w formie Koła Muzycznego działała na rzecz kultywowania tradycji muzycznych w środowisku wiejskim. Orkiestrę Dętą przy OSP Godziesze Wielkie można usłyszeć podczas uroczystości kościelnych i strażackich organizowanych na terenie gminy Godziesze Wielkie, a także powiecie kaliskim. Orkiestra bierze udział w przeglądach i konkursach organizowanych na szczeblu powiatowym oraz ogólnopolskim. Została ona odznaczona Pucharem Zarządu OSP Rzeczpospolitej Polski oraz zajęła V miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Kępnie w 1998 roku, otrzymała również nagrodę publiczności na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Kępnie w 2000 roku. W 2019 r. orkiestra otrzymała Puchar Przewodniczącego Powiatu Kaliskiego oraz prawo reprezentowania województwa wielkopolskiego w eliminacjach regionalnych na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP, orkiestra wielokrotnie brała udział w Festiwalu Orkiestr Dętych „Gryfickie Dęciaki" w Gryficach. Prezesem Orkiestry jest Pan Sławomir Sośnicki  a kapelmistrzem od 10 lat jest Pan Marek Kubera. Obecnie orkiestra liczy 30 członków. O nadanie Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” Orkiestrze Dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” wnioskowali: Radna Powiatu Kaliskiego Małgorzata Banaś, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz oraz Wójt Gminy Godziesze Wielkie Józef Podłużny.

 

Honorowy Tytuł  "Przyjaciel Powiatu Kaliskiego"

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwała nr 479/2019 z 31 grudnia 2019 roku nadał Państwowej Szkole Muzycznej im. Henryka Melcera honorowy tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową współpracę oraz wkład w edukację muzyczną mieszkańców powiatu kaliskiego. Statuetkę odebrała pani Maria Pawelec Dyrektor Szkoły.

Historia Państwowej Szkoły Muzycznej sięga przełomu XIX i XX wieku. Należy jej szukać w prywatnych szkołach muzycznych, które działały w mieście oraz w dziejach Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 20 września 1919 roku. Do roku szkolnego 1927/28 nosiła ona nazwę „Szkoła muzyczna Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego”. Wraz z upływem lat szkoła dynamicznie się rozwijała. W roku 1965 rozbudowano i przebudowano stary budynek, dzięki czemu szkoła zyskała 16 klas do zajęć indywidualnych, dwie sale wykładowe, aulę dla 80 uczniów, 6 pomieszczeń służbowych i piękną salę koncertową. Obecna nazwa „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu” nadana została 1 września 1968 roku. Dziś w szkole uczy się ponad 300 uczniów i pracuje ponad 50 pedagogów. Państwowa Szkoła Muzyczna w Kaliszu w zeszłym roku obchodziła jubileusz stulecia powstania. Szkoła aktywnie działa również na rzecz orkiestr dętych OSP z powiatu kaliskiego, angażując się w organizację Wojewódzko – Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP oraz współorganizując Letnią Akademię Instrumentów Dętych Blaszanych.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwała nr 479/2019 z 31 grudnia 2019 roku nadał Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka” honorowy tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową współpracę oraz działalność na rzecz upowszechniania kultury w powiecie kaliskim. Statuetkę odebrali Mateusz Walczak – Prezes Fundacji oraz  Ewa Machelak – Wiceprezes Fundacji.

Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” powstała 14 kwietnia 2015 r., a jej pomysłodawcą, fundatorem i pierwszym prezesem został Mateusz Walczak. Początki Fundacji sięgają jednak początku roku 2014, gdy zawiązała się grupa nieformalna o takiej samej nazwie, zajmująca się projektem "Spotkania ze sztuką – Opatówek 2014". Założyciele chcieli jednak działać w profesjonalny sposób, dlatego już rok później podjęli kroki zmierzające do oficjalnego utworzenia Fundacji. Nadrzędnym celem Fundacji jest ożywienie życia społecznego gminy Opatówek na wielu płaszczyznach, a w szczególności w obszarze: kultury, sportu, edukacji, zabytków i samorządności.  Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" prowadzi szeroką działalność, zrealizowała już wiele znaczących projektów, w tym m.in.: "Spotkanie za Sztuką", Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa", "Witraże Ziemi Kaliskiej", "Calisiadę" czy też Święto Ulicy Kościelnej w Opatówku.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 479/2019 z 31 grudnia 2019 roku nadał Towarzystwu Sportowemu Liskowiak honorowy tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową współpracę oraz działalność na rzecz rozwoju sportu w powiecie kaliskim. Statuetkę odebrał Piotr Mazurek Prezes Towarzystwa Sportowego Liskowiak.

Działalność sportowa na terenie Gminy Lisków w dużej mierze skupia się na miejscowym klubie sportowym, którym jest właśnie Towarzystwo Sportowe "Liskowiak". Towarzystwo zostało zawiązane w 2008 roku. Klub z Liskowa rozwija różne dyscypliny sportu, starając się przy tym upowszechniać kulturę fizyczną i sport wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Prezesem "Liskowiaka" jest Piotr Mazurek, natomiast funkcję Wiceprezesów sprawują Paweł Gierosz i Mateusz Bekalarek. W TS Liskowiak działają sekcje: piłki nożnej, siatkówki, petanque oraz tenisa stołowego. Najbardziej popularną sekcją jest właśnie pentanque, czyli gra w kulki. Jej reprezentanci biorą udział w wielu rozgrywkach tej dyscypliny na szczeblu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.  Zawodnikami "kulek” opiekuje się Pan Marek Broniecki.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego postanowił uhonorować dotychczasową współpracę samorządu z Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego Powiatu Kaliskiego. Zarząd postanowił docenić osoby, nierozerwalnie związane z harcerstwem od zawsze i na zawsze. To osoby, które wzajemnie się uzupełniały w pracy na rzecz rozwoju harcerstwa w powiecie kaliskim, które większą część swojego życia poświęciły dla drugiego człowieka, jego edukacji i rozwoju.  Niestety jedna z tych osób kilka dni temu odeszła na wieczną wartę.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 486/2020 z 21 stycznia 2020 roku nadał pośmiertnie Śp. Marii Jolancie Marciniak honorowy tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową wieloletnią współpracę oraz edukację dzieci i młodzieży   w powiecie kaliskim.

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 479/2019 z 31 grudnia 2019 roku nadał Panu Jackowi Kamińskiemu honorowy tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową współpracę oraz edukację dzieci i młodzieży w powiecie kaliskim.

Śp. Maria Jolanta Marciniak  od 40 lat była instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Swoją służbę pełniła z Hufcem ZHP w Opatówku, a później, po reorganizacji z Hufcem ZHP Powiatu Kaliskiego.  I właśnie z harcerzami jeszcze w grudniu ubiegłego roku, przekazała Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi Betlejemskie Światełko Pokoju, które jest swoistym symbolem nadziei i pokoju między narodami.

Przez wiele lat była członkiem Komendy Hufca, Komisji Rewizyjnej i Zastępcą Komendanta Hufca. W listopadzie 2019 została wybrana Komendantem Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego. Miała ogromne doświadczenie pedagogiczne i organizatorskie, które wykorzystywała pełniąc corocznie funkcję Komendanta Obozów Harcerskich. Jej postawa została wielokrotnie dostrzeżona i nagradzana. Była odznaczana m.in. Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Maria Jolanta Marciniak była również nauczycielem w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej.

Jacek Kamiński  w latach 2011 – 2019 pełnił funkcję komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Powiatu Kaliskiego. Pan Jacek to osoba bardzo sprawnie kierująca pracą komendy hufca i działalnością hufca. Dzięki jego zaangażowaniu i zdolnościom organizacyjnym od 40 lat odbywają się letnie i zimowe obozy harcerskie dla dzieci  i młodzieży z powiatu kaliskiego.  Dzięki temu młodzi harcerze i sympatycy corocznie mają okazję zdobywać cenne umiejętności, zawiązywać nowe przyjaźnie oraz spędzać miły  i wartościowy czas na obozach organizowanych przez Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego. Jacek Kamiński dba także o dobrą współpracę z samorządami: wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Jej efektem było pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego m.in. na doposażenie sprzętowe Hufca w namioty, łóżka i materace. Podczas pełnienia funkcji komendanta hufca realizował wiele projektów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski, dzięki którym organizował imprezy rekreacyjne i turystyczne dla harcerzy hufca i dzieci niezrzeszonych. Pan Jacek od lat realizuje również kursy  kształcenia dla nowych instruktorów hufca Wraz z drużynami harcerskimi wielokrotnie brał udział w Przeglądach Piosenki Harcerskiej. Pan Jacek jest również nauczycielem w Szkole Podstawowej w Brzezinach. Za swoją pracę został odznaczony Złotym Krzyżem za Zasługi dla Związku Harcerstwa.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 479/2019 z 31 grudnia 2019 roku nadał Panu Bogdanowi Jamroszczykowi honorowy tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową współpracę oraz działalność na rzecz rozwoju sportu w powiecie kaliskim

Bogdan Jamroszczyk pełni funkcję prezesa zarządu Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego.  Gdy podejmował się tej odpowiedzialnej funkcji, a było to w 1968 roku, jego zamierzeniem było wprowadzenie kaliskiego kolarstwa na czołowe miejsca w Polsce. I dziś można stwierdzić, że ta sztuka się udała. Zawodnicy z najstarszego miasta w Polsce zdobywają obecnie wiele medali w imprezach rangi mistrzostw naszego kraju i reprezentują Polskę na wielu imprezach międzynarodowych. Dobrana przez niego kadra trenerska i jej zaplecze stanowią gwarancję sportowych sukcesów. W 2019 r. kolarze KTK zdobyli łącznie 45 medali na imprezach rangi mistrzowskiej, zawodnicy w trakcie sezonu wystąpili w ponad 80 wyścigach, na podium stojąc 262 razy w tym 85 razy na jego najwyższym stopniu. Wszystkie te sukcesy były możliwe dzięki stworzeniu przez Bogdana Jamroszczyka podstaw sportowo-organizacyjnych, pozwalających kaliskim kolarzom godnie reprezentować Kalisz w Polsce, w Europie oraz na świecie.Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć realizowanych przez klub, którego głównym sternikiem jest Pan Bogdan Jamroszczyk, jest Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym "Hellena Tour". W minionym roku odbyła się już 34. edycja. Wyścig gromadzi na starcie nie tylko całą polską czołówkę, ale również gości m.in. z Czech, Holandii, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Niemiec czy Włoch. Bogdan Jamroszczyk jest człowiekiem bez reszty zaangażowanym w kolarstwo, a dzięki swoim wieloletnim doświadczeniom sukcesywnie realizuje postawione przed sobą zadania.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 479/2019 z 31 grudnia 2019 roku nadał Bronisławowi Krakusowi, Zbigniewowi Sobczakowi i Andrzejowi Wolniakowi honorowy tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową współpracę oraz promocję powiatu kaliskiego poprzez inicjatywy sportowe.

Bronisław Krakus, Zbigniew Sobczak i Andrzej Wolniak – to wspaniała trójka cyklistów i jednocześnie inicjatorów Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów towarzyszącej doskonale znanym zbiórkom przeprowadzanym w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ci trzej Panowie brali udział we wszystkich eskapadach rowerowych do Jurka Owsiaka.Warto zaznaczyć, że w styczniu tego roku sztafeta po raz dwudziesty przemierzała na rowerach ponad 260 kilometrów z Kalisza do Warszawy by dostarczyć podczas Fundacji WOŚP czek z Kaliskich Zbiórek Zamkniętych. To jedyna w Polsce taka sztafeta, która corocznie mimo kiepskich warunków atmosferycznych charakterystycznych dla zimowej pory roku, dostarcza fundusze by wspomagać akcje pomocy dzieciom. W tym roku uczestnicy dotarli do stolicy wieczorem i podczas transmisji na żywo przekazali Jerzemu Owsiakowi czek na 45 tysięcy złotych. To kwota, którą zebrali przede wszystkim młodzi uczniowie-wolontariusze podczas kwesty przeprowadzonej w ponad 40 szkołach i innych instytucjach w powiecie kaliskim. Jak wylicza Bronisław Krakus łącznie we wszystkich edycjach sztafety wzięło udział 200 osób, w tym kilka razy m.in. Starosta Kaliski Krzysztof Nosal czy Jan Kolański prezes COLIAN, łącznie cykliści przejechali ponad 5000 km, by osobiście przekazać na ręce Jurka Owsiaka kwotę ponad 306  000 zł.

 

Honorowy Tytuł Osobowość Powiatu Kaliskiego

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 479/2019 z 31 grudnia 2019 roku nadał Pani Helenie Szych honorowy tytuł „Osobowość Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową współpracę oraz działalność na rzecz rozwoju społecznego Powiatu Kaliskiego.

 Helena Szych  urodziła się 1939 roku w Piegonisku Kolonii, w powiecie kaliskim, w gminie Brzeziny. Od 1997 roku, to jest od powstania Zespołu Pieśni „Brzezinianki” bierze czynny udział w jego działalności. W swojej pracy zespół popularyzuje folklor kalisko – sieradzki oraz dorobek kultury regionalnej, prezentuje melodyjność pieśni, wyjątkowe i barwne stroje a także podkreśla lokalne tradycje i obrzędy. Pani Helena wraz z Zespołem w swoim repertuarze posiada zasłyszane stare pieśni z okolic Brzezin, Kalisza i Sieradza, które prezentuje na festiwalach, przeglądach, uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich a nawet ogólnokrajowych. Zespół oraz jego członkinie otrzymały wiele znamienitych nagród, wyróżnień oraz odznaczeń. Pani Helena dawniej śpiewała przy wielu naturalnych okazjach, takich jak pierzochy czy nabożeństwa majowe, także na weselach w roli szwachy lub druhny. Pani Helena swoją pasją dzieli się również z młodzieżą szkolną biorąc udział w wielu spotkaniach gdzie barwnie opowiada o dawanych tradycjach ludowych z terenu gminy Brzeziny. Pani Helena jest osobowością nierozerwalnie związaną z gminą Brzeziny. Jest wieloletnią działaczką społeczną, od ponad 50 lat prowadzi w swojej miejscowości Koło Gospodyń Wiejskich, którego jest Przewodniczącą.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 479/2019 z 31 grudnia 2019 roku nadał Pani Stefanii Wiewiórkowskiej honorowy tytuł „Osobowość Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową współpracę oraz działalność na rzecz rozwoju społecznego Powiatu Kaliskiego.

Stefania Wiewiórkowska – była uznanym samorządowcem, dla której zawsze ważne były sprawy społeczności lokalnej, zarówno mieszkańców Gminy Opatówek, jak i całego Powiatu Kaliskiego. Przez wiele lat przejawiała bardzo dużą aktywność w strukturach samorządowych, zarówno na szczeblu powiatowym i gminnym. Pani Stefania w 1997 roku została zastępcą Wójta Gminy Opatówek. Sprawowała również mandat Radnej Rady Gminy Opatówek oraz Radnej Rady Powiatu Kaliskiego. Była również nauczycielem w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 479/2019 z 31 grudnia 2019 roku nadał Panu Edwardowi Wasikowi honorowy tytuł „Osobowość Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową współpracę oraz działalność na rzecz rozwoju społecznego Powiatu Kaliskiego.

Edward Wasik  był bardzo aktywnym samorządowcem działającym na rzecz rozwoju mieszkańców gminy Mycielin i powiatu kaliskiego. Sprawował mandat Radnego Rady Powiatu Kaliskiego III i IV Kadencji w latach 2006-2010 oraz 2010-2014. Od 2004 roku związany z Urzędem Stanu Cywilnego w Gminie Mycielin, a od 2007 roku pełnił funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W 2014 roku objął stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Mycielin. W czerwcu 2018 roku przeszedł na emeryturę.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 479/2019 z 31 grudnia 2019 roku nadał Pani Bożenie Humelt honorowy tytuł „Osobowość Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową współpracę oraz działalność na rzecz rozwoju społecznego Powiatu Kaliskiego.

Bożena Humelt to wieloletni pracownik pomocy społecznej. W tym roku mija jej 40-lat pracy społecznej. Jej kariera zawodowa przebiegała przez wszystkie szczeble obszaru pomocy społecznej, począwszy od instruktora służb społecznych, aż do szczebla kierowniczego. Obecnie jest kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie. 20 lat temu tworzyła Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Liskowie, współtworzyła także Zakład Aktywności Zawodowej "SWOBODA".

Pani Bożena Zrealizowała wiele wartościowych programów, które przyczyniły się do ogromnej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym. m.in.  "Wózki dla Polski". Bożena Humelt to także aktywistka społeczna, działająca na rzecz innych. Udziela się m.in. w Towarzystwie Sportowym "Liskowiak" oraz w Gminnym Towarzystwie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Jest człowiekiem wielkiego serca, pełna zaangażowania i uporu, od zawsze pracująca na rzecz środowiska lokalnego i osób potrzebujących.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego Uchwałą nr 479/2019 z 31 grudnia 2019 roku nadał Rafałowi Kaczmarkowi, Tomaszowi Grzelakowi, Robertowi Hojnackiemu i Konradowi Bronieckiemu honorowy tytuł „Osobowość Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za dotychczasową współpracę oraz promocję Powiatu Kaliskiego w kraju i za granicą.

Rafał Kaczmarek, Tomasz Grzelak, Robert Hojnacki i Konrad Broniecki uprawiają z dużymi sukcesami dyscyplinę sportową petanque. O tym sporcie mówi się potocznie "gra w bule" lub "gra w kule". Polega na rzucaniu z wytyczonego okręgu metalowymi kulami w kierunku małej drewnianej lub plastikowej kulki. Opiekunem i trenerem kadry jest Pan Marek Broniecki. Czwórka naszych bohaterów reprezentuje barwy Towarzystwa Sportowego "Liskowiak". Ich zapał treningowy sprawia, że odnoszą sukcesy na imprezach krajowych i zagranicznych. Wysoka dyspozycja w minionym sezonie Rafała Kaczmarka i Tomasza Grzelaka sprawiła, że zostali powołani do reprezentacji Polski i brali udział w Mistrzostwach Świata Singli  Dubletów i Mikstów w Petanque, które odbyły się w dniach 2-5 maja w Almerimar w Hiszpanii.Oprócz tego Panowie reprezentowali nasz kraj we wrześniowych Mistrzostwach Europy, które rozegrano w Bułgarii. Warto wspomnieć, że Rafał i Tomek sięgnęli w minionym roku także po tytuł Mistrzów Polski Tripletów w Petanque. Rafał Kaczmarek, Tomasz Grzelak, Robert Hojnacki i Konrad Broniecki to nadzieja Klubu, a ich dotychczasowe dokonania sprawiają że Lisków i powiat kaliski stają się znane nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

 

Dziękujemy osobom i firmom, które wsparły organizację tegorocznego Święta Powiatu:

Wiesław Wawrzyniak - Grupa AWW Wawrzyniak, Jan Kolański - COLIAN SP. Z O.O, Anna i Stanisław Lesień - STAN, Radosław Pietrzak - Zakład Mięsny w Strzałkowie, Zakłady Mięsne Werbliński, Anna Wróblewicz – Masarnia Wiejska Wróblewicz, Tomasz Łucyk – Zakład Mięsny, Dariusz Krążyński – PPH „Polskie Mięso”, Jacek Bzdyrek - Zakład Przetwórstwa Mięsnego ANGELIKA, Maria Frąszczak i Wojciech Stasiak - Masarnia Koźminek, Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka MLEKOVITA, Andrzej, Stecko - Ceko Sp. z o.o., Agnieszka Zmyślona - Przetwórstwo Mięsa ZMYŚLONY, LAZUR - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych

 

Info: Marta Wolarz

Fot.: Michał Marszałkowski/Mateusz Bartkowiak/Marta Wolarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie