XIX Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 25 marca 2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2020

Informuję, iż XIX Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 09.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

 Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 25 marca 2020 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12 lutego    2020 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

  1. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4609 P w miejscowości Dębe, gmina Żelazków,
  2. w sprawie powierzenia Gminie Ceków – Kolonia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

  3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

      d. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2026,

      e. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kalsikiego

Jan Adam Kłysz

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie