Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem- 25 marca 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem odbędzie się w dniu 25 marca 2020 roku (środa) o godz. 08.15. w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Ceków – Kolonia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.

 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 8. Sprawy bieżące.

 9. Zamknięcie posiedzenia.

   

   

Galeria

 • Powiększ zdjęcie