Informacja dotycząca wypełniania druków budowlanch

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2020

Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego informuję, iż na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu w zakładce e-Urząd/ Druki do pobrania/ Sprawy Budowlane, pod adresem https://www.powiat.kalisz.pl/p,93,sprawy-budowlane umieszczone są druki wraz z przykładowymi (wypełnionymi) wzorami wszystkich usług świadczonych przez wydział

 m.in. wzór wypełnionego:

 • wniosku o pozwolenie na budowę,
 • oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • wniosku o wydanie dziennika budowy,
 • wniosku o przeniesienie decyzji lub zgłoszenia budowy,
 • zgłoszenia budowy budynku gospodaczego, garażu,
 • zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • zgłoszenia budynku rekreacji indywidualnej,
 • zgłoszenia budowy zbiornika na ścieki szamba,
 • zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego.