Policja ściąga plakaty ze znaków drogowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 października 2015

Policja będzie ściągając plakaty wyborcze jednego z Komitetów Wyborczych, który umieścił plakaty i materiały wyborcze na znakach drogowych w pasie dróg powiatowych. Zgodnie z kodeksem wyborczym na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Zarząd Powiatu Kaliskiego w dniu 30 września 2015 roku podjął Uchwałę Nr 345/2015 w sprawie nie wyrażenia zgody na umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kaliskiego. Umieszczanie plakatów i materiałów wyborczych na znakach drogowych jest zabronione, bo zagraża bezpieczeństwu kierowców. Takie zachowanie stanowi wykroczenie i niebezpieczeństwo dla przejezdnych. Dlatego policja podjęła odpowiednie działania. Zgodnie z art. 110 § 5 Kodeksu Wyborczego „Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym”.

 

Tekst: W.Przybylska