Terminy i porządki Komisji merytorycznych Rady Powiatu Kaliskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2020

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XX Sesją Rady Powiatu Kaliskiego  w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie. Na podstawie art. 15zzx.1. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Komisje zostały zwołane w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie.

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

w dniu 24 kwietnia 2020 roku (piątek) o godz. 12.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie i przyjęcie opinii dotyczącej petycji mieszkańców miejscowości Dzierzbin-Kolonia, Dzierzbin, Bogusławice i Danowiec.
 5. Wypracowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w  sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Dzierzbin-Kolonia, Dzierzbin, Bogusławice i Danowiec.
 6. Wypracowanie i przyjęcie opinii do wniosku F.K. dotyczącego petycji złożonej przez mieszkańców m. Dzierzbin Kolonia, Dzierzbin, Bogusławice oraz Danowiec.    
 7. Wypracowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku FK. dotyczącego petycji złożonej przez mieszkańców m. Dzierzbin Kolonia, Dzierzbin, Bogusławice oraz Danowiec.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 11.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie          w Kaliszu za rok 2019.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2020 dotyczącego realizacji zadań     z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za 2019 r.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 11.30   w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Kaliskiego.
 5. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego powiatu kaliskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2019.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2020 dotyczącego realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie