Zdalna sesja Rady Powiatu Kaliskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2020

Radni Powiatu Kaliskiego po raz dwudziesty w tej kadencji obradowali na Sesji, tym razem w formie zdalnej poprzez system e-sesja ze względu na trwające zagrożenie epidemiologiczne. Za pomocą specjalnej platformy, przy użyciu tabletów a także komunikatora internetowego 20 Radnych zajęło się najważniejszymi w tym czasie sprawami powiatu.

Podczas zdalnej sesji, która odbyła się 30 kwietnia Radni jednogłośnie podjęli 6 uchwał. Radni przyjęli zmiany w budżecie na 2020 rok, a także pochylili się nad tematami pomocy społecznej, przyjmując  sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za rok 2019, a także  ocenę zasobów pomocy społecznej. Radni określili również plan rzeczowo – finansowego na rok 2020 dotyczący realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas interpelacji nie zabrakło pytań ze strony Radnych odnośnie sytuacji epidemiologicznej w powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Liskowie. W związku z potwierdzeniem zakażenia u kilkunastu osób w Domu Seniora Bursztynowe Zacisze w Liskowie, Radni dopytywali czy personel tej placówki pracował również w DPS w Liskowie.

Jeśli chodzi o przenikanie się pracowników pomiędzy naszym samorządowym domem pomocy społecznej a domem seniora, w którym jest problem, w tej chwili wg. informacji od pani Dyrektor DPS takiego przenikania nie ma, zwracamy na to szczególną uwagę. Aktualnie w Starostwie Powiatowym zbieramy informacje o potrzebach naszych jednostek, szukamy różnych źródeł pomocy. My z budżetu powiatu wspieraliśmy szpital w Kaliszu, szpital w Wolicy, wspieraliśmy również prywatnie z naszych pensji a także Radni przekazali część swoich diet. Zgłaszają się także osoby, które chcą pomagać, wczoraj odebraliśmy ponad 2500 uszytych maseczek, mamy informację z Caritasu, że pensjonariusze DPS oraz Domu Seniora mogą otrzymać pomoc żywnościową. Pośredniczymy w przekazywaniu darów, staramy się pomagać w miarę możliwości. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim Radnym, bardzo cieszę się, że w tym trudnym razem pomagamy. Słowa uznania kieruję także do Radnego Wincentego Nowaka, który w tym trudnym czasoie jako wolontariusz przewoził potrzebujących na  dializy” – mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Starosta Kaliski zwrócił uwagę, że oprócz pomocy w walce z koronawirusem, powiat realizuje także swoje ustawowe zadania „Mamy otwarty przetarg na inwestycje drogowe, budujemy ścieżki rowerowe, opracowujemy nowe projekty na nowe inwestycje drogowe. Jeśli w tym roku będziemy realizować trzy inwestycje drogowe, a wszystko idzie w tym kierunku, mamy oszczędności w przetargach, to jeszcze w tym roku zostanie przebudowanych około 30 kilometrów dróg powiatowych – dodał Starosta.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz złożył formalny wniosek do Zarządu Powiatu, aby ponownie ogłosić przetarg na realizację inwestycji w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

„Pan Starosta poinformował nas o dobrych rzeczach, które dzieją się w ramach inwestycji, to znaczy o zmniejszonych kosztach inwestycji w wyniku przetargu. Jest to obserwowane, rzeczywiście przedsiębiorcy, którzy w tej tragicznej sytuacji epidemiologicznej w kraju szukają pracy, ta praca jest im potrzebna a służby publiczne tą pracę mogą im zaoferować.  W związku z tym, składam wniosek o ponowne rozważenie ogłoszenia przetargu  na Muzeum Historii Przemysłu w oparciu o aktualną dokumentację, która została już wykonana, posiada pozwolenie na budowę i jest w dyspozycji Starostwa. Skoro aktualnie mamy niższe koszty inwestycji po przetargach, a głównym powodem nierealizowania tej inwestycji były zbyt wysokie koszty myślę, że warto spróbować, uruchomić przetarg i zobaczyć jaka będzie oferowana kwota, być może uda się to zadanie zrealizować – mówił Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz.

Jak co roku przyjęto również sprawozdania służb powiatowych za ubiegły rok  - Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, informację z zakresu weterynarii a także ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za 2019 rok.

 Info/fot. Marta Wolarz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie