XXI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 15 maja 2020 roku - zdalny tryb obradowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 maja 2020

Zawiadamiam, iż XXI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego w zdalnym trybie obradowania  odbędzie się w dniu 15 maja 2020 roku  o godz. 10.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad  XXI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 15 maja 2020 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 kwietnia 2020r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a)      w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Dzierzbin - Kolonia, Dzierzbin, Bogusławice i Danowiec,

b)      w sprawie rozpatrzenia wniosku F. K. dotyczącego petycji złożonej przez mieszkańców m. Dzierzbin Kolonia, Dzierzbin, Bogusławice oraz Danowiec,

c)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,

d)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Kaliski umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,

e)      w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok,

f)       zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2020 roku,

g)      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

h)      zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2026.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

 

Link do transmisji na żywo dostępny będzie na stronie powiatu kaliskiego w dniu Sesji. Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronie internetowej: powiatkaliski.esesja.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie