Terminy i porządki posiedzeń Komisji merytorycznych RPK - zdalny tryb obradowania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2020

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się w dniu 14 maja 2020 roku w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie.

I. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 14 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz
  w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2020 roku.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 14 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 11:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu
  pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Kaliski umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 14 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz
  w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2020 roku.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie