Jak wygląda praca powiatowych placówek oświatowych w czasie pandemii?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2020

Organizacja zdalnego procesu kształcenia w czasach kryzysu to wyzwanie, przed którym stanęli nie tylko nauczyciele, uczniowie ale także rodzice. Największa odpowiedzialność i liczba zadań spoczęła na dyrektorach placówek edukacyjnych, którzy byli odpowiedzialni za zbudowanie w krótkim czasie optymalnego modelu zdalnej edukacji w swoim środowisku. A  jak wygląda praca placówek oświatowych w powiecie kaliskim?

W Zespole Szkół nr 1 w Liskowie prowadzone jest kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

W kształceniu na odległość uczestniczą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół oraz uczniowie. Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem dziennika elektronicznego LIBRUS, komunikatorów społecznościowych (Messenger, Skype) oraz prowadząc lekcje on-line za pośrednictwem programu TEAMS. Działania nauczycieli dostosowane są do możliwości uczniów związanych m.in. z sytuacją rodzinną czy dostępem do Internetu. Ponadto wychowawcy klas są w stałym kontakcie z innymi nauczycielami, uczniami klas wychowawczych oraz ich rodzicami, na bieżąco monitorując postępy uczniów” – informuje Piotr Pasik, Dyrektor Szkoły w Liskowie.

 W Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku zostały zawieszone zajęcia w szkole a z chwilą wprowadzenia w zdalnego nauczania wszyscy Rodzice i Uczniowie  zostali poinformowani o sposobie realizacji zajęć dydaktycznych za pomocą dziennika elektronicznego. Nauczyciele  do pracy z uczniami przygotowują własne materiały oraz wykorzystują różne narzędzia i  zasoby multimedialne, np. strony z dostępem do filmów dydaktycznych, e-podręczników, artykułów z czasopism fachowych.

„Nauczanie przez Internet jest okazją aby młodzież korzystała z multimedialnych narzędzi, prezentacji, przygotowywała prace domowe w nowoczesnych formach oraz rozwiązywała testy i sprawdziany on-line. Należy jednak stwierdzić, że ta sytuacja nie jest najlepsza ze względu na brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem” - mówi Sylwia Janiczak - Malewska, Wicedyrektor Szkoły w Opatówku.
Pracownicy administracji i obsługi szkół w okresie pandemii pracują bez zmiany przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa z ograniczonym kontaktem z osobami z zewnątrz. Wszystkie sprawy kadrowo- księgowe załatwiane są zdalnie a informacja o pracy umieszczona jest na stronie internetowej szkoły.

Od dnia 4. maja 2020r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku wykonuje swoje zadania statutowe, czyli:

•          prowadzi diagnozy na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci

•          kontynuuje terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;

•          prowadzi konsultacje i porady.

Na czas pandemii zawieszona jest terapia Biofeedback, a także warsztaty grupowe. Sekretariat PPP-P w Opatówku pracuje codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30, ponadto udziela wszelkich informacji pod numerem telefonu: 62 752 94 47. Dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek w godzinach 8:00-13:00) psycholog PPP-P w Opatówku prowadzi porady i indywidualne konsultacje dla pracowników Starostwa Kaliskiego. Jak informuje Dyrektor Poradni Daria Jurek „Wszystkie działania prowadzone są z zastosowaniem szczególnych warunków i środków bezpieczeństwa sanitarnego, mających na celu minimalizację ryzyka zakażeniem wirusem Sars-Cov -2”.

 

Info: Marta Wolarz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie