Terminy i porządki posiedzeń Komisji stałych RPK - 24 czerwca 2020r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2020

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XXII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego.

I. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, gabinet Wicestarosty Kaliskiego.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie  określenia Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych Starosty Kaliskiego.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powołania Członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na kadencję w latach 2020 – 2024.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2023”.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie  udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 rok na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się
  na obszarze powiatu kaliskiego.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie  zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 rok na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się
  na obszarze powiatu kaliskiego.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzałków, gm. Lisków, stanowiącej mienie Powiatu Kaliskiego.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie propozycji pozbawienia drogi nr 4635P Piegonisko – granica powiatu kategorii drogi powiatowej.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4611P Tłokinia Kościelna – Borów kategorii drogi powiatowej.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie