XXII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 30 czerwca 2020 roku - zdalny tryb obradowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2020

Zawiadamiam, że XXII Sesja  Rady Powiatu Kaliskiego w zdalnym trybie obradowania odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 09.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 30 czerwca 2020 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 15 maja 2020 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych Starosty Kaliskiego,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzałków, gm. Lisków, stanowiącej mienie Powiatu Kaliskiego,

c) w sprawie powołania Członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na kadencję w latach 2020 – 2024,

d) w sprawie propozycji pozbawienia drogi nr 4635P Piegonisko – granica powiatu   kategorii drogi powiatowej,

e) w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4611P Tłokinia Kościelna – Borów kategorii drogi powiatowej,

f) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2023”,

g) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 rok na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze powiatu kaliskiego,

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Kaliskiego,

i) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego,

j) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

k) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2026.

6. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego za okres od 30 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

    Herb Powiatu Kaliskiego