Komisje przed XXII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego będą obradować zdalnie - 29 czerwca br.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2020

Informacje o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XXII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 29 czerwca 2020 roku w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie.

W uzgodnieniu z Przewodniczącymi Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego przekazuję informację o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XXII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 29 czerwca 2020 rokuw zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie:

I. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 12:30.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych Starosty Kaliskiego.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powołania Członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na kadencję w latach 2020 – 2024.

 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2023”.

 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 rok na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się
  na obszarze powiatu kaliskiego.

 8. Sprawy bieżące.

 9. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 13:00.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.

 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego.

 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 rok na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się
  na obszarze powiatu kaliskiego.

 8. Sprawy bieżące.

 9. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 13:30.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzałków, gm. Lisków, stanowiącej mienie Powiatu Kaliskiego.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie propozycji pozbawienia drogi nr 4635P Piegonisko – granica powiatu kategorii drogi powiatowej.

 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4611P Tłokinia Kościelna – Borów kategorii drogi powiatowej.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

  Herb Powiatu Kaliskiego