Terminy i porządki Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego - tryb zdalny obradowania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2020

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XXIII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 28 lipca 2020 roku w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie.

I. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 28 lipca 2020 roku (wtorek) o godz. 12:30.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie  założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 28 lipca 2020 roku (wtorek) o godz. 13:00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie