Rozpoczął się remont placu przed Starostwem Powiatowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2020

Ruszyły prace związane z przebudową parkingu przed Starostwem Powiatowym w Kaliszu. Jest to efekt realizowanego przez Powiat Kaliski projektu pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego”.

Projekt rozpoczął się w 2018 roku i wówczas zamontowano windę w zabytkowym budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla osób niepełnosprawnych.

Aktualnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu – ułożenie nawierzchni reprezentacyjnego placu wejściowego oraz ciągów pieszych i dróg dojazdowych z kostki/płyty granitowej, wykonanie elementów małej architektury (tj.: gazonu na osi wejścia do budynku, schodów terenowych, murów oporowych, masztów flagowych, koszy na śmieci, itp.).

W ramach tego etapu zaplanowano następujące działania:

- usunięcie istniejącej nawierzchni parkingów, drogi dojazdowej i ciągów pieszych,

- niwelowanie i równanie terenu ,

- wykonanie podbudów pod drogę dojazdową i ciągi piesze,

- ułożenie nawierzchni ciągu pieszego i drogi dojazdowej w obrębie reprezentacyjnego placu wejściowego z granitowej kostki brukowej o łącznej powierzchni ok. 3 000 m2,

- wykonanie elementów małej architektury to jest: gazonu na osi wejścia do budynku, schodów terenowych, murów oporowych, masztów flagowych, ławek ogrodowych, koszy na śmieci, itp.

Jak informuje Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy „Rozpoczęliśmy właśnie długo wyczekiwany remont. Mamy nadzieję, że wykonane prace dodają blasku temu miejscu. W tej chwili rozpoczęte na placu przed Starostwem prace wymuszają ograniczenia związane z funkcjonowaniem parkingu. Parking jest całkowicie zamknięty. Efekty prac powinny być widoczne już na przełomie października i listopada tego roku. Robimy wszystko, aby zachować walory estetyczne a zarazem kulturowe tego miejsca. W efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa stanu obiektów zabytkowych oraz otoczenia obiektu o charakterze kulturalnym”.

Jeszcze w tym roku zabytkowa sala nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu zostanie zaadaptowana  na cele kulturalno-wystawiennicze. Zostaną wykonane roboty budowlano-remontowych oraz zakupione wyposażenie. W ramach tego etapu  zaplanowano następujące działania:

- skucie zawilgoconych tynków w partii cokołowej ścian do wys. ok. 1,0 m,

- obniżenie i wyrównanie gruntu pod posadzkę oraz wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej,

- wykonanie warstwy chudego betonu,, izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznej i podłoża pod posadzkę,

- usunięcie wtórnych powłok malarskich,

- wykonanie tynków renowacyjnych w partii cokołowej ścian, naprawienie istniejących pierwotnych tynków wapiennych,

- malowania ścian farbami wapiennymi, mineralnymi, zmywalnymi,

- wykonanie posadzki z płyt kamiennych – wapień (obniżonej w stosunku do poziomu posadzki w hallu wejściowym),

- osadzenie nowej stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do sali),

- zakup wyposażenia.

Ostatnim z etapów będzie utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego.

Wartość projektu opiewa na kwotę 2 420 334,72 zł, w tym dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO 2014+ stanowi 1 127 078,78 zł.

Info: Marta Wolarz

Fot: Marta Wolarz/Michał Marszałkowski

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie