XXV Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 17 września 2020 r. - zdalny tryb obradowania - korespondencyjnie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2020

Zawiadamiam, iż XXV Sesja Rady Powiatu Kaliskiego w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnia odbędzie się  17 września 2020 roku o godz. 09.00 w sali nr 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad
XXV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 17 września 2020 roku

 

1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego.

2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

3. Przyjęcie sprawozdania Starosty z realizacji uchwał.

4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie ustanowienia przedstawiciela Powiatu Kaliskiego w Stowarzyszeniu „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”,

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ceków – Kolonia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674936 P Szadek – Przedzeń”,

c) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,

d) w sprawie przyjęcia stanowiska upamiętniającego postać i dokonania księdza prałata Wacława Blizińskiego na rzecz rozwoju regionu i społeczności powiatu kaliskiego,

e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

f) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2029.

5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie