Porządki Komisji Stałych RPK w dniu 16 września 2020 roku - w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2020

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XXV Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 16 września 2020 roku w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie.

I. Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:

w dniu 16 września 2020 roku (środa) o godz. 12:30.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie ustanowienia przedstawiciela Powiatu Kaliskiego w Stowarzyszeniu „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia stanowiska upamiętniającego postać i dokonania Księdza Prałata Wacława Blizińskiego na rzecz rozwoju regionu i społeczności powiatu kaliskiego.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 16 września 2020 roku (środa) o godz. 13:00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ceków – Kolonia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674936P Szadek – Przedzeń”.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2029.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie