Tytuł HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2021
Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś” odbyło się na XXXII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która odbyła się w dniu 31 marca br. w kaliskim starostwie. Ten zaszczytny tytuł wręczyli pani Karolinie, w imieniu Kapituły Konkursowej, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz oraz Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy.
Tytuł Firmy Roku to potwierdzenie ważności podejmowanych działań, a także podziękowanie za ogromny trud i wysiłek włożony w rozwój własnej firmy. Władze Powiatu Kaliskiego a także  Rada Powiatu Kaliskiego wyraziła wdzięczność za podejmowane przedsięwzięcia, wkład w rozwój gospodarczy regionu oraz promocję Powiatu Kaliskiego.
Na Sesji, odbywającej się po raz kolejny w zdalnym trybie obradowania, obecnych było 19 Radnych. Radni podjęli jednogłośnie 5 uchwał, a także przyjęli Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego Powiatu Kaliskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej a także przedstawiono raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021” za okres 2018 – 2019.
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal poinformował o podjętych, na zalecenie Wojewody Wielkopolskiego, działaniach samorządu powiatowego we współpracy z samorządami gminnymi i placówkami opieki zdrowotnej,  mających na celu usprawnienie przeprowadzania i dostępności do szczepień dla mieszkańców powiatu kaliskiego.
 
Info: Marta Wolarz
Fot. Agnieszka Forster

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

  Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

 • Powiększ zdjęcie Statuetka HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

  Statuetka HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

 • Powiększ zdjęcie Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

  Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

 • Powiększ zdjęcie Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

  Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

 • Powiększ zdjęcie Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

  Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

 • Powiększ zdjęcie Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

  Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

 • Powiększ zdjęcie Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

  Wręczenie aktu nadania Tytułu HIT 2020 dla „Fermy Drobiu Karoliny Wągrowskiej - Piegonisko Wieś”

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Powiatu Kaliskiego

  Sesja Rady Powiatu Kaliskiego

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Powiatu Kaliskiego

  Sesja Rady Powiatu Kaliskiego

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Powiatu Kaliskiego

  Sesja Rady Powiatu Kaliskiego

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Powiatu Kaliskiego

  Sesja Rady Powiatu Kaliskiego

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Powiatu Kaliskiego

  Sesja Rady Powiatu Kaliskiego