Informacja Rzecznika Praw Konsumentów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 marca 2021

Informujemy, że od 29 marca do 30 kwietnia 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kaliszu  będzie nieobecny.
Podczas jego nieobecności pomoc prawną w sprawach konsumenckich można uzyskać:

 w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji  Handlowej w Kaliszu, ul. Kolegialna 4,  tel. (62) 757 44 07
godziny pracy: pon. - pt. 7:30 – 15:30
pod nr infolinii konsumenckiej: 801 440 220 (opłata wg taryfy operatora)

 

Instytucje świadczące porady w sprawach specjalistycznych:

usługi telekomunikacyjne:

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54, 60-245 Poznań
tel.  (61) 65 98 610

usługi energetyczne

Urząd Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy, ul. Wielka 20, 61-774 Poznań
tel. (61) 670 53 01

usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02 - 001 Warszawa
tel. (22) 333 73 28