Jesteś tutaj: Start / Aktualności / KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2021

W związku z poleceniem przez Radę Ministrów pracy zdalnej dla pracowników administracji publicznej z uwagi na zagrożenie związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 26 kwietnia (poniedziałek) do 30 kwietnia br. (piątek) wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Kaliszu:

1. Ograniczenie wstępu interesantów do budynków Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

1.1   Ograniczenie nie dotyczy:

a. składania dokumentów np.: wniosków, pism w wyznaczonych do tego punktach  w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu i uzyskania informacji po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty

  • Przy Placu Świętego Józefa 5 w Kaliszu,
  • Przy ul. Częstochowskiej 12 (PODGiK);

b. rejestracji pojazdów i innych spraw realizowanych w Wydziale Komunikacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy ul. Kolegialnej.

W celu ograniczenia ilości interesantów przebywających w Wydziale Komunikacji proszę o wcześniejsze umówienie wizyty w internetowym systemie kolejkowym https://www.powiat.kalisz.pl/p,175,rezerwacja-wizyty-w-wydziale-komunikacji.

Informuję, że wydane w czasie pandemii pozwolenia czasowe zachowują ważność do jej zakończenia. Nie jest sprawą pilną również wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsc na pieczątki przeglądów technicznych – zaświadczenie diagnosty jest dowodem wykonania badania technicznego.

W razie pytań dotyczących spraw z zakresu działania Wydziału Komunikacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 62 5014261, 62 5014265 lub  e-mail: komunikacja@powiat.kalisz.pl.

1.2   W innych sprawach, niż wymienione w punkcie 1.1, wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kaliszu będą udzielać wyłącznie informacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów i adresy e-mail zostały podane poniżej:

 Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady
Sekretariat starostów: starosta@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014301/309
Wydział: ako@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014303

Wydział Organizacyjny
organizacyjny@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014205

Wydział Administracyjny
administracyjny@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014288

Wydział Finansów
finanse@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014216

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
geodezja@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014251

 Wydział Gospodarowania Mieniem
nieruchomości@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014253

Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury
oswiata@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014232/234

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
ab@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014271

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
wos@powiat.kalisz,.pl, tel. 62 5014240

Wydział Dróg Powiatowych
zdp@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014280

Biuro Rozwoju Powiatu
biurorozwoju@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014287

 Wydział Komunikacji
komunikacja@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014261/265

1.3    Dokumenty (np. decyzje, postanowienia itp.) nie będą wydawane bezpośrednio interesantom.
Ich przekazanie nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany we wniosku adres do korespondencji lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Wyjątek stanowi odbiór prawa jazdy w Wydziale Komunikacji.

 2. Dalszemu zawieszeniu ulega udzielanie osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu kaliskiego. W tym okresie porady udzielane będą wy łącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 62 5014204
e-mail: pomocprawna@powiat.kalisz.pl lub pod adresem https://www.powiat.kalisz.pl/p,171,nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-kaliskim.

3. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kaliszu  będzie nieobecny.
Podczas jego nieobecności pomoc prawną w sprawach konsumenckich można uzyskać:

 w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji  Handlowej w Kaliszu, ul. Kolegialna 4,  tel. (62) 757 44 07
godziny pracy: pon. - pt. 7:30 – 15:30
pod nr infolinii konsumenckiej: 801 440 220 (opłata wg taryfy operatora)

Instytucje świadczące porady w sprawach specjalistycznych:

usługi telekomunikacyjne:

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54, 60-245 Poznań
tel.  (61) 65 98 610

usługi energetyczne

Urząd Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy, ul. Wielka 20, 61-774 Poznań
tel. (61) 670 53 01

usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02 - 001 Warszawa
tel. (22) 333 73 28