Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego - 23 listopada 2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2021

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XXXIX Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 23 listopada 2021 roku - tryb stacjonarny.

I. Komisja Organizacyjno-Statutowa:

w dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat, nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny.
 5. Zapoznanie się z informacją KRUS na temat działalności placówki terenowej w Kaliszu.
 6. Zapoznanie się z oceną stanu dróg powiatowych i realizacją bieżących inwestycji i remontów na drogach powiatowych.
 7. Zapoznanie się z wykonaniem planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021.
 8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności spółek wodnych na terenie Powiatu Kaliskiego.
 9. Zapoznanie się z zasadami likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego na rok 2021.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie