KAPELA LUDOWA BRZEZINY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2017

Kapela ludowa "BRZEZINY"

Dane ogólne :

Kapela Ludowa Brzeziny

data założenia - 1977 r.

adres: 62-874 Brzeziny,

ul. 1000-lecia 10,

tel. (62) 7698064

Kierownik - Pan Lucjan Dymarczyk

Powstanie Kapeli Ludowej „Brzeziny" poprzedziło spotkanie grupy inicjatywnej muzykantów - Józefa Więcława, śp. Ignacego Focha, śp. Mirosława Biernacika i Lucjana Dymarczyka. Na tym spotkaniu przy wspólnym muzykowaniu zrodziła się myśl zorganizowania kapeli ludowej. W wyniku tych ustaleń powierzono kierownictwo i organizacje zespołu Ignacemu Fochowi, ówczesnemu sekretarzowi Gminy Brzeziny. Kapela od chwili powstania działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach.

Głównym atutem Kapeli Ludowej Brzeziny jest muzyka, którą wykonuje. Z racji tego, że zespól reprezentuje folklor kalisko - sieradzki, członkowie kapeli grają na instrumentach występujących w tradycji obu regionów. Są to przede wszystkim skrzypce, bęben ze stalką, dwustrunowy bas kaliski i bardzo popularna w sieradzkim - harmonia guzikowa. Zespół w swoich zbiorach posiada wiele egzemplarzy tych instrumentów. Na szczególną uwagę zasługuje instrument smyczkowy „bas kaliski", pochodzący z ok. 1880 roku. Występował on na niewielkim obszarze południowej części powiatu kaliskiego, oraz kilku wsi powiatu ostrowskiego po zachodniej stronie Prosny. Kapela w swoim repertuarze  posiada polki, oberki, owijoki i walcerki, wszystkie utwory wykonuje ze słuchu

Początek działalności Kapeli datuje się na rok 1977, a pierwszymi jej członkami byli:

 • założyciel kapeli - Ignacy Foch (skrzypce),
 • Leon Lewandowski (skrzypce),
 • Józef Antczak (skrzypce),
 • Zdzisław Siudy (skrzypce),
 • Władysław Nowak (skrzypce),
 • Józef Piskuła (harmonia),
 • Józef Więcław (harmonia),
 • Stanisław Janiak (harmonia),
 • Lucjan Dymarczyk (akordeon),
 • Mirosław Biernacik (klarnet),
 • Józef Jangas (kornet),
 • Jerzy Malinowski (akordeon),
 • Julian Zadka (bębenek ze stalką).

Przez lata działalności skład kapeli zmieniał się. W zespole grali również:

 • Eugeniusz Białecki (bas kaliski),
 • Józef Rosa (bęben ze stalką),
 • Henryk Wietrzyk (klarnet, saksofon),
 • Zdzisław Kaźmierczak (bas kaliski).

W całym okresie 35-letniej działalności w kapeli grało 21 muzykantów. Ośmiu z nich odeszło już do krainy wiecznego muzykowania, byli to:

 • Franciszek Szuleta - skrzypek i harmonista z Wrzącej,
 • Stanisław Janiak - harmonista z Aleksandrii,
 • Józef Piskuła - skrzypek i harmonista z Czempisza,
 • Józef Rosa - grał na bębnie ze stalką, zam. w Aleksandrii,
 • Mirosław Biernacik - klarnecista i saksofonista altowy z Brzezin,
 • Ignacy Foch - skrzypek, kierownik Kapeli,
 • Józef Jangas - kornecista z Zagórnej,
 • Bronisław Bachor - harmonista z Kakawy.

Obecnie członkami Kapeli Ludowej Brzeziny są:

 • Lucjan Dymarczyk - jeden z założycieli zespołu, od 2010 roku kierownik muzyczny kapeli,
 • Leon Lewandowski,
 • Józef Antczak,
 • Władysław Nowak,
 • Zdzisław Siudy,
 • Lesław Antczak,
 • Zenon Kucharski,
 • Mieczysław Kamzol,
 • Stanisław Pawlik.

Kapela w swej 35-letniej działalności wiele razy reprezentowała gminę Brzeziny, byłe Województwo Kaliskie oraz obecny Powiat Kaliski na uroczystościach państwowych  i imprezach folklorystycznych w kraju i za granicą.

Do najważniejszych zaliczyć należy:

Udział w kolejnych Biesiadach i Estradach Folkloru Ziemi kaliskiej, trzykrotny udział w Centralnym Święcie Plonów, Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego wsi w Przytocznej, w III Międzywojewódzkich Konfrontacjach Kapel Ludowych w Ozorkowie, dwukrotny udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Poznaniu.

 • W 1997 roku zespół brał udział w XXXI Ogólnopolskim Festiwalu  Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą zdobywając pierwszą nagrodę w kategorii kapel.
 • W 2000 Kapela zdobyła II miejsce w I Przeglądzie Zespołów  Folklorystycznych  Polski Środkowej w Brzezinach k/Łodzi
 • W roku 2001 zespół zdobył specjalne wyróżnienie na II Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Polanicy Zdrój.
 • W latach 2006-8  kapela zdobywała I, II i III miejsce na  Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Oberka do Kujawiaka" w Sieradzu pierwsze nagrody na Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach.
 • W latach 2004-2012 kapela zdobyła pierwsze  nagrody na Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach.

Kapela Ludowa „Brzeziny" brała również udział w wymianie kulturalnej reprezentując byłe Województwo Kaliskie w zaprzyjaźnionych miastach:

 • Stawropol - Rosja,
 • Erfurt - Niemcy,
 • Kamieniec Podolski - Ukraina,
 • Heerhugowaard - Holandia,
 • Hautomont - Francja,
 • Tongeren - Belgia
 • Marienber - Niemcy - w maju 2004 roku zespół uczestniczył z innymi zespołami i delegacją samorządu Powiatu Kaliskiego w uroczystościach związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Zespół wielokrotnie był wyróżniany nagrodami i dyplomami, między innymi Dyplomem  Honorowym Ministra Kultury i Sztuki oraz Wojewody Kaliskiego. Z okazji 25-lecia działalności zespołu najstarsi członkowie kapeli  otrzymali odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury".

Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą z dnia 28 września 2017 roku nadała  Kapeli Ludowej „Brzeziny” medal „Zasłużony  dla powiatu kaliskiego” w uznaniu za propagowanie kultury w powiecie kaliskim, podnoszenie poziomu artystycznego i promowanie tradycji muzycznych w kraju i za granicą.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie