Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Strona Główna

Artykuły

Policja ściąga plakaty ze znaków drogowych

22 października 2015

Policja będzie ściągając plakaty wyborcze jednego z Komitetów Wyborczych, który umieścił plakaty i materiały wyborcze na znakach drogowych w pasie dróg powiatowych. Zgodnie z kodeksem wyborczym na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Czytaj więcej o: Policja ściąga plakaty ze znaków drogowych
Powiększ zdjęcie

25 lat Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

21 października 2015

Obchody 25 – lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego odbyły się na hali sportowej przy gimnazjum w Koźminku, w piątek 16 października. Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań samorządowcom, którzy przez te 25 lat wykonali ogrom pracy na rzecz rozwoju Gmin Powiatu Kaliskiego. W spotkaniu udział wzięli wszyscy byli i obecni wójtowie gmin, przewodniczący rad gminnych, sołtysi wsi oraz przedsiębiorcy z terenu powiatu. Gospodarze obchodów w osobach Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Wójta Gminy Koźminek Andrzeja Miklasa serdecznie powitali zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Parlamentarzyści Józef Racki, Leszek Aleksandrzak i Jan Dziedziczak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz władze Miasta Kalisza Wiceprezydent  Piotr Kościelny i Wiceprzewodniczący Rady Edward Prus.

Czytaj więcej o: 25 lat Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

21 października 2015

V Mistrzostwa gmin powiatu kaliskiego na rolce kolarskiej

20 października 2015

Informacja o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

19 października 2015
Powiększ zdjęcie S12%20połączy%20samorządy%20we%20wspólnym%20rozwoju

S12 połączy samorządy we wspólnym rozwoju

17 października 2015

Konferencję prasową dotyczącą powstania trasy S12 w naszym regionie zorganizował starosta kaliski Krzysztof Nosal. Jej uczestnikami byli również prezydent miasta Kalisza Grzegorz Sapiński oraz wicestarosta pleszewski Eugeniusz Małecki i sekretarz powiatu sieradzkiego Piotr Świderski. Wszystkie te samorządy chcą, by wytyczyć przebieg trasy S12 w regionie, by skomunikować regiony byłych województw kaliskiego i sieradzkiego ze wschodem i zachodem kraju. Samorządy chcą działać aktywnie w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12, które działa w Radomiu i lobbować na rzecz wytyczenia trasy.

Czytaj więcej o: S12 połączy samorządy we wspólnym rozwoju

Rozmowa z Krzysztofem Nosalem - Starostą Kaliskim

15 października 2015
Powiększ zdjęcie

Dzień Edukacji Narodowej w Liskowie

14 października 2015

Powiatowo – Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się we wtorek, 13 października w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec wręczyli podziękowania nauczycielom, wychowawcom oraz pracowników administracji szkolnej w uznaniu za aktywność i zaangażowanie w pracę dla szkoły i środowiska. Uroczystość była okazją do uhonorowania tych, którzy poszczycić się mogą szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Liskowie
Powiększ zdjęcie

I Rajd Rowerowy im. Ireneusza Mowczana

10 października 2015

Mimo wietrznej pogody i bardzo chłodnego poranka blisko 70 cyklistów wzięło udział w I Rajdzie Rowerowym im. Ireneusza Mowczana. Wystartowali sprzed kaliskiego Starostwa Powiatowego i dotarli do Gołuchowa jadąc trasą, którą zawsze podróżował tragicznie zmarły Ireneusz Mowczan. To kaliski rowerzysta, uczestnik kaliskich sztafet cyklistów do Warszawy i Kostrzyna, pasjonat malarstwa i inspektor kontroli skarbowej.

Czytaj więcej o: I Rajd Rowerowy im. Ireneusza Mowczana
Powiększ zdjęcie

Publiczny Transport Zbiorowy – prawne aspekty prawidłowej realizacji zadań ustawowych

9 października 2015

Bezpłatne warsztaty tematyczne przeznaczone dla pracowników jednostek samorządowych, powiatów, miast i gmin odpowiedzialnych za ten sektor usług odbyły się 9 października 2015r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Inicjatorem spotkania był Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, który jest również Wiceprezesem Związku Powiatów Polskich.

Czytaj więcej o: Publiczny Transport Zbiorowy – prawne aspekty prawidłowej realizacji zadań ustawowych
Powiększ zdjęcie

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu

9 października 2015

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu odbyło się w czwartek, 8 października 2015 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pólku. W posiedzeniu wziął udział Starosta Kaliski Krzysztof Nosal – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu, Krzysztof Grabowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu oraz prezesi jednostek OSP z terenu powiatu kaliskiego.

Czytaj więcej o: Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu
Powiększ zdjęcie

Obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

8 października 2015

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wspólnej dla miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego odbyło się dziś w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Prowadził je Wiceprezydent miasta Kalisza Artur Kijewski i Sekretarz Powiatu Kaliskiego  Karina Krymarys. Rozmawiano o opiece nad zwierzętami bezdomnymi, profilaktyce dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa organizowanej przez straż miejską oraz współpracy podmiotów podczas sytuacji kryzysowych.

Czytaj więcej o: Obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Informacja dotycząca umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasach drogowych

7 października 2015

Informujemy, żę Zarząd Powiatu Kaliskiego w dniu 30 września 2015 roku podjął Uchwałę Nr 345/2015 w sprawie nie wyrażenia zgody na umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kaliskiego.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasach drogowych
Powiększ zdjęcie

Tzw. droga ,,bobrowa" ze Zbierska do Dzierzbina ponownie zamknięta

7 października 2015

Droga powiatowa nr 4581 P Zbiersk – Dzierzbin na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w Zbiersku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4582 P w Zamętach została całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego.Przyczyną ponownie okazały się wyrwy, które powstały w wyniku ingerencji bobrów na tym terenie. Z problemem bobrów powiat zmaga się już od końca 2013 r., jest to nielada problem z uwagi na duże koszty związane z naprawą tego 9 km odcinka drogi. Badania georadarem przeprowadzone ponad rok temu wskazywały na głębokość wyrw sięgających nawet do 2 m. Częściowo zostały one zasypane, ale powstają nowe uszkodzenia.

 

Czytaj więcej o: Tzw. droga ,,bobrowa" ze Zbierska do Dzierzbina ponownie zamknięta
Powiększ zdjęcie

Godziesze Wielkie uzależnione od sportu

6 października 2015

„Uzależnia mnie tylko sport' to bardzo ważna i atrakcyjna w swojej formie akcja społeczna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Jej głównym celem jest mobilizacja środowiska dzieci i rodziców do uprawiania sportu mogącego stanowić przeciwwagę dla nadmiernego zainteresowania Internetem czy , zgubnymi w efekcie, nałogami.

Czytaj więcej o: Godziesze Wielkie uzależnione od sportu