Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2023 rok uchwalony. Blisko 90 mln. zł. po stronie dochodów i prawie 104 mln. zł. po stronie wydatków.

Dziś w kaliskim starostwie Radni obradowali na LIV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego. Oprócz 8 uchwał, które znalazły się w porządku sesji dotyczących planów pracy Komisji na przyszły rok, zmiany uchwały budżetowej dotyczącej bieżącego roku i WPF,  oraz zawarcia umowy na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego i nadania Medali Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego, przedmiotem obrad było także uchwalenie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Kaliskiego na lata 2023 – 2030.

Powiatowi Radni podczas procedury uchwalania budżetu zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opiniami Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego dotyczących projektu budżetu na 2023 rok i projektu WPF Powiatu Kaliskiego na lata 2023 -2030. Opinie te były pozytywne. Radni zapoznali się także z pozytywną opinią RIO o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego, a także ze złożonymi Autopoprawkami Zarządu Powiatu Kaliskiego do projektu przyszłorocznego budżetu i WPF na lata 2023-2030.

Podczas Sesji Skarbnik Powiatu Kaliskiego Urszula Jędrusiak przybliżyła najważniejsze kwoty, inwestycje i plany dotyczące przyszłorocznego budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030.

W uchwalonym większością głosów budżecie na 2023 rok  (przy 12 głosach „za” i 6 głosach „przeciw”) zawierają się:

- dochody w wysokości 89.471.328,26 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 64.985.413,18 zł. i dochody majątkowe w wysokości 24.485.915,08 zł.;

- wydatki w wysokości 103.843.415,22 zł. w tym: wydatki bieżące w wysokości 70.677.877,34 zł, i wydatki majątkowe w wysokości 33.165.537,88 zł.

- deficyt budżetu w kwocie 14.372.086,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz złożył gratulacje na ręce Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za uchwalony przyszłoroczny budżet Powiatu Kaliskiego, a także podziękował za pracę nad przygotowaniem budżetu Pani Skarbnik Powiatu Kaliskiego Urszuli Jędrusiak i pracownikom Starostwa Powiatowego w Kaliszu, w szczególności  Wydziałowi Finansów.

 „Chciałem podziękować za uchwalenie tego budżetu, za głosowania. Nie należy się przywiązywać do tego budżetu, ponieważ jak zawsze będzie się wielokrotnie zmieniał w ciągu roku. Jest wiele niewiadomych zarówno po stronie dochodów i wydatków, mamy wysoki wskaźnik inflacji, od 1 stycznia wynagrodzenia wzrastają o 16%. Myślę, że na każdej sesji będziemy ten budżet zmieniać i dopasowywać, zarówno pod kątem przychodów i rozchodów, jest też wiele niewiadomych dotyczących cen energii elektrycznej, gazu, cen paliw, nie wiemy, jak zareagują nasi przedsiębiorcy na podwyżki. Niektóre poprawki do budżetu są dokładane na ostatnia chwile, za co przepraszam, jednak w czasie tej dużej inflacji, szybkość naszego działania jest bardzo istotna. Dziękuję pani Skarbnik, Radnym za podjęte opinie. Dziękuję za uchwalenie budżetu” - mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Na Sesji planowano także jak będzie wyglądał przyszły rok pod względem organizowanych wydarzeń powiatowych oraz rozpoczęcia obchodów 25-lecia powstania samorządu powiatowego.

Jak mówił Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz  „Kilka lat temu dyskutowaliśmy o powołaniu Młodzieżowej Rady Powiatowej, której inicjatorem powstania wówczas był Przewodniczący Rady Mieczysław Łuczak. Wtedy nie było podstaw prawnych do jej stworzenia.  W 2020 roku taka możliwość się pojawiła. Na terenie Polski jest już sporo takich rad. Podejmuję ponownie inicjatywę powołania takiej Młodzieżowej Rady Powiatowej, proszę Przewodniczącego Komisji Edukacji Roberta Marszałka o włączenie się do tej pracy, o to samo proszę także Mieczysława Łuczaka członka zarządu. Na 25 lecie powołania samorządu powiatowego taka Młodzieżowa Rada mogłaby powstać w Powiecie Kaliskim. Rozpoczynając świętowanie tej rocznicy moglibyśmy rozpocząć od powołania Młodzieżowej Rady Powiatu, aby włączyć naszą młodzież w budowanie samorządu i kreowanie przyszłych liderów samorządności”. W odpowiedzi na ten pomysł, Krzysztof Dziedzic zaproponował, aby oprócz Młodzieżowej Rady rozważyć także powołanie Rady Seniorów Powiatu Kaliskiego.

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal złożył wszystkim obecnym na sali, jak i Mieszkańcom Powiatu Kaliskiego życzenia noworoczne, odniósł się do trudnego czasu w jakim się znajdujemy, my i nasi sąsiedzi, w obliczu wojny jaka dzieje się za naszą wschodnią granicą, Starosta prosił aby spojrzeć z pokorą na nasze życie, czy rzeczywiście problemy z jakimi się zmagamy są aż tak duże. dużo optymizmu, radości z małych rzeczy zdrowia, szczęścia i pomyślności na cały 2023 rok.

 

Info/fot. Marta Wolarz