Jubileusz 1050. Rocznicy Chrztu Polski w powiecie kaliskim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 kwietnia 2016

Powiatowe Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski w Opatówku zainaugurowały wojewódzkie obchody tej ważnej rocznicy. W sobotę, 9 kwietnia, w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbyła się Uroczysta Sesja Rady Powiatu Kaliskiego, którą poprzedziła równie uroczysta msza święta celebrowana przez Biskupa Seniora Teofila Wilskiego i koncelebrowana przez księży z parafii powiatu kaliskiego.

Sobotnie uroczyste obchody rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Opatówku. Oprócz zaproszonych gości z całego województwa uczestniczyło w niej również 16 pocztów sztandarowych reprezentujących ochotnicze straże pożarne z każdej gminy powiatu kaliskiego oraz powiatowe szkoły ponadgimnazjalne- ZS Nr 1 i ZS w Opatówku, a także Szkołę Podstawową i Gimnazjum  z Opatówka. Dary podczas mszy świętej na ręce Biskupa Kaliskiego składali Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, wiceprzewodnicząca Alicja Łuczak, Członek Zarządu Benedykt Owczarek i Wójt gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. A samorządowcy z gminy Opatówek odczytali modlitwę wiernych i I czytanie.

 

-Gdzie chrzest tam nadzieja i od niej wszystko się zaczyna- mówił Ksiądz Biskup SeniorTeofil Wilski rozpoczynając swoją homilię. I to motto przyświecało też dalszym obchodom. Oprawę muzyczną uroczystej mszy świętej zapewnił Chór Chłopięco- Męski Bazyliki Kaliskiej pod dyrygentura Marka Łakomego.

Po Mszy Świętej zaproszeni gości przeszli z kościoła do Muzeum Historii Przemysłu w korowodzie. Prowadzili go rycerze z kaliskiego Stowarzyszenia Kolovrat. To grupa rekonstrukcyjna kultywująca tradycje i pamięć oraz zajmująca się wiernym odtwarzaniem życia ludów, które zamieszkiwały tereny dawnej Indoeuropy. Rycerze uderzeniem w zbroje i charakterystycznym dęciem w róg dawali sygnał do przemarszu.

Obchody w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku rozpoczęły się pokazem filmu „Animowana Historia Polski” w reżyserii Tomasza Bagińskiego przedstawiającego wybrane fakty z ponad tysiącletniej historii naszego kraju.

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Kaliskiego rozpoczęła się hymnem Polski zainicjowanym przez chór Chłopięco Męski Bazyliki Kaliskiej. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak odczytał uchwałę Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski, w której Rada Powiatu wyraziła ogromną doniosłość i znaczenie przełomowego dla historii Polski i jej nardu wydarzenia, którym był chrzest władcy Polan Mieszka I, historycznie uznany jako chrzest Polski.

-To 1050 lat temu Mieszko I – pierwszy historyczny książę Polski, twórca państwowości polskiej, przyjmując chrzest włączył swoje państwo na stałe w krąg zachodniej kultury chrześcijańskiej, wskazał swoim podwładnym drogę do nowego świata, na bazie której naród Polski zbudował swoją tożsamość. Stał się przez to suwerennym chrześcijańskim władcą państwa europejskiego, równorzędnym członkiem wspólnoty europejskiej. To na fundamentach chrztu władcy Polan została ukształtowana ponad tysiącletnia historii narodu polskiego. Dzisiaj wszyscy czerpiemy z wydarzenia, które miało miejsce 1050. lat temu, dlatego pamięć o nim winna być pielęgnowana i przekazywana następnym pokoleniom , po to aby chrześcijańskie fundamenty państwowości Polski nigdy nie zostały zachwiane. Rada Powiatu Kaliskiego uznając chrzest Mieszka I za fundamentalne wydarzenie w dziejach państwowości Polski – podejmuje niniejsza uchwałę, wyłączając się tym samym w centralne obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski- przedstawił Przewodniczący Rady Mieczysław Łuczak.

Radni Powiatu Kaliskiego przyjęli uchwałę wielkimi brawami. Uroczysta Sesja Rady Powiatu Kaliskiego zakończyła się wspólny odśpiewaniem Roty.

Podczas tak ważnych obchodów upamiętniających Chrzest Polski nie mogło zabraknąć  również wykonania "Bogurodzicy", polskiej pieśni religijnej i rycerskiej. Popularność i wymowa Bogurodzicy sprawiły, iż uznano ją za pierwszy hymn Polski.

W uroczystości udział wzięli Biskup Kaliski Senior Teofil Wilski, europoseł Andrzej Grzyb, poseł Andżelika Możdżanowska,  Poseł Piotr Kaleta,  poseł Tomasz Ławniczak, wieloletni poseł Józef Racki, wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Marzena Wodzińska Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Włodarkiem, Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Mikołaj Grzyb i Jan Grzesiek, samorządowcy z sąsiednich powiatów, burmistrz i wójtowie powiatu kaliskiego, radni powiatu i radni gmin, powiatowe służby i straże oraz zaproszeni goście.

Podczas sobotnich obchodów naukowcy z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku przygotowali dwa wykłady.

Dr Jarosław Dolat przedstawił wykład pn. „Kościół w początkach Państwa Polskiego”, a dr Ewa Kłysz zaprezentowała wykład pn. „Chrześcijaństwo, a Kultura Polska”. Wykłady przedzielił pokaz filmu „Ukryte gniazdo dynastii”. To  pierwsza część serii fabularyzowanych filmów dokumentalnych Zdzisława Cozaca „TAJEMNICE POCZĄTKÓW POLSKI”. To nowocześnie zrealizowana filmowa panorama początków naszego państwa, dedykowana na jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Film prezentuje najnowsze ustalenia naukowców nt. początków Polski, obejmując okres od czasów przedchrześcijańskich, po koronację Bolesława Chrobrego na króla Polski w 1025 r. Ten mało jeszcze rozpoznany okres naszych dziejów jest od niedawna na nowo interpretowany przez naukowców.

„Tajemnice początków Polski” to projekt autorski scenarzysty, reżysera i producenta filmów dokumentalnych Zdzisława Cozaca, zrealizowany w koprodukcji z TVP Historia, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski zakończył koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Alla Semibreve” z Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu pod kierunkiem Łukasza Pieniążka.

Zespół „ Alla Semibreve” zadebiutował w roku 2012 podczas jubileuszu 10  - lecia działalności zespołu muzyki dawnej „ Semibrevis”.  Zespół powstał i działa przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu.Zespół jest laureatembrązowej i srebrnej  Harfy Eola  Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum".

       

Tekst: W.Przybylska

Foto: W.Przybylska, I.Wałęsiak, M.Wolarz

 

 

 UCHWAŁA RADY POWIATU KALISKIEGO

  z dnia 9 kwietnia 2016 roku

 w sprawie Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski

 

Na podstawie art. 4 ust. 1  pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), w związku z § 15 ust. 3 pkt 3 Statutu Powiatu Kaliskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/42/99 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 26 poz. 570 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu Kaliskiego,
na uroczystej Sesji w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
w dniu  9 kwietnia 2016 roku,
z okazji Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski

pragnie

wyrazić ogromną doniosłość i znaczenie przełomowego dla historii Polski i jej narodu wydarzenia, którym był chrzest władcy Polan Mieszka I, historycznie uznany jako Chrzest Polski.

            To 1050 lat temu Mieszko I - pierwszy historyczny książę Polski, twórca państwowości polskiej,  przyjmując chrzest,  włączył swoje państwo na stałe w krąg zachodniej kultury chrześcijańskiej, wskazał swoim podwładnym drogę do nowego świata, na bazie której naród polski zbudował swoją tożsamość. Stał się przez to suwerennym chrześcijańskim władcą państwa europejskiego, równorzędnym członkiem wspólnoty europejskiej. To na fundamentach chrztu władcy Polan została ukształtowana ponad tysiącletnia historia narodu polskiego.

             Dzisiaj wszyscy czerpiemy z wydarzenia, które miało miejsce 1050 lat temu, dlatego pamięć o nim winna być pielęgnowana i przekazywana następnym pokoleniom, po to aby chrześcijańskie fundamenty państwowości Polski nigdy nie zostały zachwiane.

            Rada Powiatu Kaliskiego – uznając Chrzest Mieszka I za fundamentalne wydarzenie w dziejach państwowości Polski - podejmuje niniejszą uchwałę, włączając się tym samym w centralne obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Mieczysław Łuczak

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie