Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Starostwo Powiatowe w Kaliszu w partnerstwie z Miastem Kalisz i 21 jednostkami samorządu terytorialnego (JST) z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" (RZIIP AKO).

Źródło dofinansowania:
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.
Koszty projektu:
Całkowita wartość projektu: 8.283.587,84 zł, w tym koszt kwalifikowalny: 8.168.678,53 zł.
Dotacja bezzwrotna:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 6.943.376,73 zł (85,00 % kosztów kwalifikowalnych).
Planowane zakończenie projektu: październik 2020 r.
Celem projektu jest wzrost poziomu wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO) - głównie w obszarze danych przestrzennych - w tym przede wszystkim w codziennych kontaktach urzędów z odbiorcami usług publicznych, tj. mieszkańcami, partnerami społeczno-gospodarczymi, instytucjami zewnętrznymi, czy wreszcie pomiędzy samymi JST tworzącymi AKO.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących głównych grup zadań:
1. Utworzenie serwerowni RZIIP AKO - adaptacja wybranych pomieszczeń budynku Villa Calisia w Kaliszu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania serwerowni RZIIP AKO.
2. Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP AKO. Zgodnie z założeniami projekt realizowany jest według ogólnej koncepcji, którą można charakteryzować jako „zaprojektuj i wykonaj". Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca zadania zobowiązany jest do zaprojektowania, dostawy i wdrożenia technologii GIS dla RZIIP AKO. Zakres rzeczowy zadania obejmie przede wszystkim:
1) Zakup i montaż serwera centralnego wraz z niezbędnym wyposażeniem.
2) Zakup i montaż serwerów wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS dla wszystkich JST biorących udział w realizacji projektu.
3) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS.
4) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS.
5) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIP AKO.
6) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw GIS - 12 grup tematycznych (portali) - w tym ortofotomapa terenu AKO, zdjęcia ukośne i mapy akustyczne dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, ewidencja dróg i obiektów mostowych.
7) Zakupy sprzętowe: stacje robocze komputerowe wraz z drukarkami - sprzęt przeznaczony do obsługi systemu
- 23 zestawy (po jednym zestawie dla każdej JST uczestniczącej w projekcie).
8) Zakup sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego do aktualizacji i sprawdzania poprawności działania systemu.
Uzupełnieniem powyższego będzie cykl szkoleń z obsługi RZIIP AKO (kierowanych w zależności od zakresu: do administratorów systemu, koordynatorów gminnych/powiatowych systemu, użytkowników systemu - pracowników urzędów uczestniczących
w projekcie JST AKO).
3. Nadzory techniczne - nadzory nad prawidłowym wykonaniem map akustycznych i ewidencji dróg gminnych i powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich.
4. Działania informacyjno-promocyjne.
Liderem projektu RZIIP AKO jest Miasto Kalisz, a realizowany jest on na zasadzie partnerskiej współpracy 23 Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

logo projektu