Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Kaliskiego w roku 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Flaga i herb Polski

Powiat Kaliski realizuje w 2021 r. zadanie, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa projektu: Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych nr:

  • 3007 121 U Kalisz-Brudzew-Kalisz, relacji Zagorzyn – Blizanów Drugi – Jarantów – Janków Pierwszy – Pawłówek, długość linii komunikacyjnej: 62,00 km,
  • 3007 122 U Kalisz-Brudzew-Kalisz, relacji Zagorzyn – Blizanów Drugi – Brudzew – Janków Pierwszy – Zagorzyn, długość linii komunikacyjnej: 65,00 km.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu: 390.833,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 434.259,00 zł brutto.

Cele projektu: organizacja, zarządzanie i planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Kaliskiego.